Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen:

 

Nyt pr. 23. nov. 2020:

NYHEDSBREV Ultimo november 2020

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening

Udstillinger:
Vi har fået en ekstra udstillingsmulighed i Domus Felix, idet vi er blevet opfordret til nu også at udstille i det lidt mindre lokale, som kaldes Fløjen eller lejligheden. Der er de sammen justerbare kroge som i salen, og hen over ugen kommer der flere her, end der gør i salen.
Udstillingspladsen er tilbudt til de kunstnere, vi i forvejen har aftale med om at udstille i salen, men flere har sagt nej tak.

Derfor vil vi gerne tilbyde denne udstillingsmulighed til andre kunstnere i disse måneder (2021): januar, marts, maj, medio oktober – julemarkedet i november.
Skønsmæssigt kan der vel være en halv snes billeder, men det afhænger af billedernes størrelse. (Kontakt Vivi Holm (vh@pigespejder.dk))

Generalforsamlingen:
Bestyrelsen er indstillet på at gennemføre generalforsamlingen som planlagt den 9.februar 2021, men der kan komme coronarestriktioner, som kan betyde, at vi må udsætte. Desuden har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen ikke vil blive gennemført ”over nettet”. Bemærk, at det allerede nu er muligt at indsende forslag, der skal på dagsordenen.

Administrativt nyt:
Aase Frimodt Jensen har varetaget forretningsførerfunktionen gennem en længere årrække, og Aase har nu besluttet, at en anden må overtage hvervet.
På det grundlag har bestyrelsen taget imod Karin Dalls tilbud om at overtage regnskabet og medlemsadministrationen.
Skiftet vil ske pr. 1.1.21.
I forlængelse heraf har Aase også valgt at ophøre med web master-funktionen, og den har Kaare R. Skou påtaget sig at videreføre. (Pr. 1.1.21.)
Bestyrelsen retter en stor tak til Aase for de mange års indsats, og samtidig også en tak til Karin og Kaare, som nu overtager funktionerne.

Med stor hilsen fra bestyrelsen
Vivi Holm

 

Nyt pr. 26. okt. 2020:

Kunstudflugten den 7. nov. aflyses på grund at restriktioner i forbindelse med stigende smittetal. Den forsøges gennemført på et senere tidspunkt.

 

Nyt pr. 16. sep. 2020:

Nyhedsbrev, primo oktober 2020

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Om end vi i Kunstforeningen som i mange andre foreninger ser vores initiativer begrænset af den aktuelle smittesituation, giver vi alligevel mulighed for at mødes på dels en kunsttur dels en fernisering i Domus Felix.

 • Bestyrelsen inviterer til et besøg lørdag den 7.11. Helge Nordstrøm og senere hos Liz Berry, og så slutter vi turen med at spise sammen på Fasaneriet.
  (Se indbydelse nedenunder nyhedsbrevet)
 • Lejre Kunstforening står bl.a. for udstillingerne på Domus Felix, og her har Tine Refsgaard fernisering lørdag den 10.10 i tidsrummet mellem kl. 15 og 17.

Der vil være lidt til ganen, og kunstneren  er til stede og fortæller på opfordring gerne om sit virke som musiker, billedkunstner og kreativ udvikler.

(Grundet corona vil der ikke være programsat events undervejs. www.tinerefsgaard.dk)

På grund af diverse coronanedlukninger har det ikke været så enkelt at se de udstillinger, vi skulle have haft  rundt i kommunen i 2020, så vi har valgt at tilbyde de kunstnere, der slet ikke har kunnet udstille i år, at de kan få udstillingsperioder i 2021.
Lige nu ser det sådan ud:

Domus Felix:                        Her udstiller Tine Refsgaard fra begyndelsen af oktober (se omtale af ferniseringen ovenfor)

Rådhuset i Allerslev:         Her er der pt. lukket for udstillinger og generelt for adgang til rådhuset

Rådhuset i Hvalsø:             Her har Ingelise Skou udstilling, men der er stort set ikke adgang til rådhuset

Hvalsø Skole:                       Julia Kiy udstiller fra uge 43, men der vil formodentlig ikke være adgang til skolen for andre end elever og personale

Lægehuset i kr. Hyllinge: Her udstiller vi p.t. billeder, som Lejre Kunstforening har fået doneret, og udstillingen vil fortsætte, til der igen er åbent for udstillinger af vore kunstneres billeder

Bøgebakken:                       Her udstiller Birgitte Langevad

Hvalsø Ældrecenter:         Her udstiller Mariah Salinkas

(For begge ældrecentre gælder det, at der kun er adgang efter de vilkår, som Lejre Kommune giver, og udstillingerne vil kunne ses i oktober kvartal.)

Vores udstillingsaktivitet er begrænset, som det tydeligt fremgår, men det må også med, at billederne er til stor glæde for dem, der enten bor på centrene, eller som har deres daglige gang der og nu ikke skal se på hvide vægge.

Til orientering (og med håb om, at situationen er normaliseret så meget, at det kan gennemføres) indbyder vi til GENERALFORSAMLING tirsdag den 9.februar 2021 i Domus Felix. 

Stor hilsen og på gensyn 

Lejre Kunstforenings bestyrelse

 

Indbydelse til Kunstudflugt 

Lørdag den 7. november 2020 klokken 15.00 

For medlemmer, men tag gerne gæster med

Program:
15.00   Vi mødes hos multikunstneren Helge Nordstrøm, Kvandrupvej 10, 4330 Hvalsø

Her serverer Helge Nordstrøm kaffe og kage, viser rundt i sit atelier og fortæller om sin kunst. Helge Nordstrøm har rod i 1980’ernes eksperimenterende musik- og teaterscene, hvor forskellige visuelle og auditive udtryk blev udforsket. Han har udover sit teaterarbejde en fortid som klassisk sanger i kammer- og kirkekor, samt en BA med speciale i billedpædagogik. Denne baggrund har udviklet en kunstner, der arbejder på tværs af mange udtryksmuligheder med en stor ekspressiv nysgerrighed og erfaring. Det afspejler sig farverigt i hans malerier, der er båret af det fabulerende, improvisationen og den alvorlige, men humoristiske leg. Helge Nordstrøm er tilknyttet forskellige gallerier i Danmark. Udstillingerne bliver ofte garneret med tilrettelagte happenings og performances i form af musiske, maleriske og lyriske indslag fra kunstnerens egen hånd.

16.45  Afgang til Gl. Lejre

17.00 Besøg hos tegneren og maleren Liz Berry, Orehøjvej 10, 4320 Lejre

Liz Berry er født og uddannet i England og startede sin kunstkarriere med et 2-årigt grundkursus i Fine Art (Kunst). Efterfølgende tog hun en 3-årig BA i Science and Natural History Illustration (Videnskabelig og naturhistorisk illustration). Hun har produceret ultrarealistiske medicinske illustrationer til bøger, magasiner og online-platforme og lært vigtigheden af detaljer og præcision. Hun leger med det dynamiske forhold mellem mennesker og dyr, og binder det hele sammen med et kreativt tvist og et bevidst budskab. I det ligger et lille oprør mod den videnskabelige tegning. Iagttageren skal gøres nysgerrig og spørge hvorfor? Metodemæssigt begyndte Liz Berry med akvareller, og siden kastede hun sig over akrylmaling, men hun kan lide at arbejde med alle medier og benytter ofte Photoshop til at lege med sjove ideer og kompositioner. Hun er landet et sted, hvor hun holder fast i den anatomiske og næsten fotorealistiske illustrationsstil men kombinerer det med en drømmeverden – en linje til det underbevidste.

17.45  Afgang til Restaurant Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

18.00 Middag  

Vælg mellem:

1) Varmrøget laks

2) Steak sandwich

3) Golf Burger

 

Det praktiske: 

Tilmelding:          Senest 29. oktober til kask@newmail.dk

                                 Angiv navn og middag.

Pris:                       Medlemmer kr. 300,-.

Gæster: kr. 350,-.

Drikkevarer for egen regning

Betaling:            MobilePay 2926 0414 (Kaare R. Skou)

Danske Bank 4317 – 4783 4453 95

 

 

Nyt pr. 9. sep. 2020:

Extratilbud

Spis sønderjysk i Felix 19. september kl. 18

Lejre Kunstforening har på grund af coronaen måttet aflyse sin store sønderjyske matiné i Felix med foredrag, fællessang og spisning, der skulle markere genforeningen for 100 år siden.

Maden skal ikke gå til spilde, så derfor indbyder vi alle og enhver til at komme og spise sønderjysk:
Grønlangkål m. medister og skinke serveret med brune kartofler, rødbeder og hjemmebagt rugbrød. Æblekage. Kaffe/te

Pris: 50,- kr. (børn under 12 år halv pris) excl. drikkevarer.
Tilmelding: Senest den 14. september til kask@newmail.dk Betaling: Kontant eller med MobilePay ved indgangen

Corona-korrekt bordopstilling i Felix med max. 60 deltagere.

Venlig hilsen og på gensyn til en hyggelig middag
Lejre Kunstforening

 

Nyt pr. 27. aug. 2020:

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening 

Vi er nu i gang med at planlægge udstillingerne for 2021 rundt i vores kommune, og vi indbyder jer til at fortælle os, om I gerne vil vise jeres billeder på en eller flere af udstillingerne.

Vi har aftale om at udstille alle disse steder:

 • Rådhuset i Hvalsø (2-3 mdr.)
 • Rådhuset i Allerslev ( 2-3 måneder, og her er der fernisering en torsdag først i udstillingsperioden)
 • Domus Felix (en måned eller måske lidt mere. Kunstneren arrangerer evt. selv fernisering)
 • Plejecentret Bøgebakken (kvartalsvise udstillinger)
 • Plejecentret i Hvalsø (kvartalsvise udstillinger)
 • Lægehuset i Kr. Hyllinge (kvartalsvise udstillinger)
 • Hvalsø Skole( kvartalsvise udstillinger)

På grund af coronanedlukninger har vi måttet annullere nogle udstillingsaftaler fra 2020, og de kunstnere har vi nu kontaktet og lavet aftaler om, hvornår de kan udstille i 2021.
Men det er nogle steder kun op til halvdelen af udstillingerne, andre steder færre, så der er god mulighed for, at du også kan udstille dine billeder (akvarel, oliemaling, acrylmaling, billedtæpper, grafiske tryk, fotografier …………… eller hvad du arbejder med.)
Rent praktisk:

 • Du kan som udgangspunkt ikke regne med at få hjælp til ophængningen.
 • På alle vores udstillingssteder findes der professionelle ophængningssystemer.
 • Der er ikke tegnet forsikringer for de udstillede billeder.
 • Det er gratis for medlemmer af Lejre Kunstforening at udstille. Kontingentet er 220 kr. årligt.
 • Der er et udstillingsgebyr for ikke-medlemmer på 250 kr. Dette beløb giver retten til at udstille i et år på de udstillingssteder, Kunstforeningen råder over.

Kontakt os gerne senest den 15.9., hvis du vil udstille i 2021

Opgiv navn, mailadresse, telefon, om du er medlem, og så hvor du gerne vil udstille og foretrukne periode på året.
Vi forsøger så at imødekomme så mange ønsker som muligt. 

Stor hilsen fra Lejre Kunstforenings bestyrelse 

Karin og Vivi

Skriv gerne til os begge:               Karin Dall (k.f.dall@privat.dk)
Vivi Holm (vh@pigespejder.dk)

 

Nyt pr. 27. juli. 2020:

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Vi har allerede her i august sæsonens første medlemstilbud til jer:

Indbydelse til Torsdagkoncert den 27. august 2020 kl. 19.30 med pianisten Ulrich Stærk i Kulturhuset Domus Felix, Lejre.

Program:
19.30 Velkomst
1. del med værker af:
Maurice Ravel
Timothy Baxter
Johannes Brahms
Morten Poulsen
Edvard Grieg
William Albright
Frederic Chopin
20.20 Pause

I pausen kan der købes kaffe, øl, vin & vand.
Publikum afleverer musikønsker til 2. del af koncerten.
Det er muligt at købe CD’er med Ulrich Stærk

20.50 2. del ØNSKEKONCERT med værker valgt af publikum
Udtrækning af vinder-CD
ca. 21.40 Tak for i aften.

Billetpris kr. 75,- Tilmelding til Kaare R. Skou på mail kask@newmail.dk eller tlf. 29260414.
Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet, og vi angiver på Lejre Kunstforenings hjemmeside, når der er få billetter tilbage. (www.kunstilejre.dk)
NB: På grund af coronaen er der færre pladser end normalt i Felix.

Betaling via MobilePay 2926 0414, overførsel til konto 2403 – 255 163 89 20 eller kontant ved indgangen.

Sommerhilsen
Lejre Kunstforenings bestyrelse

 

Nyt pr. 8. juli. 2020:

NYHEDSBREV, juli 2020

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

For nylig fik vi reglerne for, hvor mange der må være samlet i lokalerne i Domus Felix, og de er baggrunden for, at vi nu kan gå i gang med planlægningen af sensommerens aktiviteter, hvor den første ligger fast, mens andre skal justeres, så vi overholder ”coronareglerne”.

TORSDAGSKONCERT
Vi indbyder til Torsdagskoncert, hvor Ulrich Stærk spiller klassisk musik.

1. del med værker af Brahms, Chopin, William Albright, Grieg, Ravel & Timothy Baxter
Pause, hvor der kan købes øl, vin og kaffe
2. del er en ønskekoncert med publikumsvalgte værker

Det er torsdag den 27.august kl. 19.30 i Domus Felix, og der kommer særskilt indbydelse ud til jer.

VORES UDSTILLINGER
Rådhusene, plejecentrene og de andre udstillingssteder er så småt ved at åbne igen for vores udstillinger,- eller det sker (forhåbentlig), når skoleferien er slut.

Vi har talt med de kunstnere, vi havde aftaler med i nedlukningsperioden, at de får mulighed for at udstille i 2021, og først når de aftaler om tid og sted er på plads, åbner vi for, at andre kunstnere kan udstille. I hører fra os i sensommeren.

AFRIKA i LEJRE
Desværre har vi ikke kunnet gennemføre vores store Afrikaprojekt, bl.a. fordi vi ikke ville kunne få ”vores” afrikanere til Danmark. De var som kunstnere og samarbejdspartnere en meget væsentlig del af programmet sidste år, og sådan vil det også blive, når vi i 2021 indbyder til det program, vi allerede nu er godt i gang med at planlægge.

BILLEDKUNSTRÅDET indbyder …

Kære Lejrekunstner.

Det er en glæde for Lejre Billedkunstråd at invitere dig, som lokalt skabende kunstner, til at komme med dit bud på et stedspecifikt værk, der kan fungere som mødested i dit nærområde, Lejre Kommune. Lejre Kunstforening er en del af Billedkunstrådet, og vi håber, at du kommer med lige præcist dit kunstneriske bud på et lokalt mødested i en af de 49 landsbyer eller byer, vi har i kommunen.

Se mere herunder  i projektbeskrivelsen og send en ansøgning med dit forslag senest den 14.september.

Stor sommerhilsen

og på gensyn ved vores arrangementer

Lejre Kunstforenings bestyrelse

 

Billedkunstrådets projektbeskrivelse og ansøgning:

Kære Lejrekunstner.

Det er en glæde for Lejre Billedkunstråd, at invitere dig, som lokalt skabende kunstner til at komme med dit bud på et stedspecifikt værk, der kan fungere som mødested i dit nærområde, Lejre Kommune.

HVAD ER DET VI VIL PRÆCIST:

Billedkunstrådet ønsker at du kommer med lige præcist dit kunstneriske bud på et lokalt mødested i et af de 49 landsbyer eller byer, vi har i kommunen. Du har som bosiddende her i kommunen et helt særligt kendskab til området og et øje for dit lokalsamfund, og måske har du allerede, mens du har bevæget dig hjemligt rundt i dine omgivelser tænkt ” Ej, hvor ville det være fantastisk, hvis man kunne skabe netop dette værk, som ikke blot udtrykte stedets ånd, men som også kunne fungere som mødested”. Det er vigtigt, at du anviser et præcist sted og beskriver det stedspecifikke værk. Materialer, størrelse og udformning lader vi være i dine skabende hænder.

HVAD TILBYDER VI:

Vi har som udgangspunkt en pulje med minimum 45.000 kr i. Vi har dog lagt som strategi, at vi gennem en årrække gerne vil understøtte den kulturelle udvikling af de 49 byer og landsbyer i kommunen ved at skabe mødesteder af kunstnerisk karakter. Med andre ord. Send endeligt dit forslag ind – hvis ikke det bliver realiseret i år, kan det være en mulighed senere. Alt med eventuelle tilladelser og deslige er vi behjælpelige med.

HVAD SKAL JEG KONKRET GØRE:

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det samt bilag til sekretær for Billedkunstrådet Trine Lindhardt-Roux mail: trli@lejre.dk. I ansøgningen skal du kort beskrive værket, komme med en specifik placering, der ligger i Lejre Kommune, og desuden skal du skrive, hvordan værket hænger sammen med det lokalsamfund det kan blive en del af. Der er altså tale om stedsspecifikt værk. Husk det skal kunne fungere som mødested ala ”lad os mødes ved/på/under/foran …”
Du skal også medsende et kort budget og en skitse over værket .

HVEM KAN SØGE:

Alle kunstnere der bor i Lejre Kommune.  Vi håber du har lyst til at byde ind på opgaven, og vi glæder os til at se din ansøgning. Du kan forvente at få svar i starten af oktober 2020

Gode hilsner Lejre Billedkunstråd

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux, trli@lejre.dk tlf:21168830

 

ANSØGNINGSSKEMA TIL LEJRE BILLEDKUNSTRÅD – STEDSPECIFIKT VÆRK/MØDESTED

 

NAVN:_________________________________________

ADRESSE:_______________________________________

TLF____________________________________________

MAIL:__________________________________________

HJEMMESIDE:____________________________________

 

TITEL PÅ VÆRK:__________________________________________________________________________

ANSØGT BELØB (Husk vedlæg budget som bilag) :______________________________________________

 

BESKRIVELSE AF VÆRK (Husk vedlæg skitse som bilag): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLACERING AF VÆRK (Vedlæg gerne kort, hvor placering er tegnet ind):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

HVORDAN UNDERSTØTTER VÆRKET, SOM FYSISK MØDESTED, DET LOKALSAMFUND DET ER PLACERET I?:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SENDES SAMMEN MED BILAG ( SKITSE + BUDGET+ EVT KORT)

TIL BILLEDKUNSTRÅDET VIA  TRLI@LEJRE.DK  SENEST 14. SEPTEMBER 2020

 

Nyt pr. 25. mar. 2020:

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening 

Udsættelse:

Vi bliver desværre nødt at udsætte KUNSTUDFLUGTEN, som er fastlagt til den 18. april, men vi arbejder på at kunne gennemføre arrangementet i efteråret 2020.

Afrika i Lejre 2020:

I håb om og tiltro til at vi i august er på den anden side af coronasmitten, har vi som Kunstforening engageret os i det store AFRIKA-projekt, hvor der i år vil være en endnu større palet af muligheder og aktiviteter for alle aldersgrupper.
Lejre Kunstforening er ved at tilrettelægge en kunstudstilling, hvor vi indbyder vores medlemmer til at være med som udstillere.

Der kommer flere præcise informationer, men foreløbig blot så meget, at I kan begynde at overveje, om I vil være med ……………… og videre, hvad I kunne have lyst til at byde ind med.

Tidspunkt: Fernisering lørdag den 5. september kl. 15 – 17, og værkerne kan så ses frem til den 4. oktober. (Bemærk: der er tidligere offentliggjort en dato i aug., men det var en fejl).

Sted: Hvalsø Kulturhus

Genre: Et værk med perspektiv til Afrika: maleri, skulptur, akvarel, stentøj vævet billede, træsnit … ….
Værket skal være vedlagt en kort beskrivelse af ”perspektiverne til eller inspirationen fra Afrika” (på dansk og engelsk)

Udstillingsgebyr: der vil i lighed med ved biennalen blive et mindre udstillingsgebyr til dækning af udgifterne i relation til udstillingen

Hvad tiltaler en afrikansk kunstner?: De afrikanske kunstnere, som sidste år udstillede hos os, og som bl.a. var instruktører på vores stenskulpturkursus, vil også være med ved hele Afrika-projektet i år. Vi arbejder p.t. i bestyrelsen med at finde nogle kriterier, de kan kommentere værkerne ud fra og måske herved finde det danske værk, der kunne repræsentere ”the real Africa”

Vi håber, at vi har givet jer lyst til at være med, og så hører I mere fra os vedrørende tilmeldingsfrist og hvad I ellers har brug for at vide.

Stor hilsen fra

Bestyrelsen

—–

Nyt pr. 28. feb. 2020:

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening 

Billedkunstrådet har i sin tid taget initiativ til fotoudsmykningen på Lejre Station, og nu er det lykkedes økonomisk og praktisk også at give de rejsende på HVALSØ STATION et tilsvarende fotografisk indblik i, at de er kommet til ”vores sted”.

Derfor indbyder vi til fernisering torsdag den 5.marts kl. 16 ved tunnellen på Hvalsø Station

 

Når en tunnel åbner nye vider

Lejre Billedkunstråd udsmykker tunnelen under Hvalsø station og fejrer dette torsdag d. 5 marts kl. 16.00 hvor alle interesserede inviteres til fernisering på åstedet.

Igennem længere tid har Lejre Billedkunstråd haft ankomstpunkterne til Lejre Kommune i sigtekornet, og stationen i Hvalsø er ingen undtagelse. Med den grå beton udstråles en velkomst som ligger langt fra den mangfoldighed Vores sted rummer og derfor har rådet fået fremstillet en 14 meter lang billedtavle med den dygtige, lokale fotograf Ole Malling som opsættes i tunnelen. Motivet forestiller det midtsjællandske skovhøjland ved Ravnsholte, 6 km syd for Hvalsø, efter det just har regnet en majmåneds morgen.

Tanken er at inspirerer de travle pendlere, de morgentrætte hundelufter, de forbipasserende børn og unge og alle andre der i løbet af deres dag benytter sig af tunnelen under stationen. I stedet for at blive mødt og omsluttet af betonens grå indre, bliver der i stedet åbnet op til udsyn og gives langt bredere vider. Om de forbipasserende stopper op og går på opdagelse i det store motiv, eller blot hastigt registrerer det er, som altid når det gælder kunst, op til den enkelte, men håbet og ønsket om at udfordrer til skønhed og fordybelse ligger rådet på sinde og de håber at rigtig mange bliver glade for den nye udsmykning. Og derfor er Billedkunstrådet også vært for en fernisering som alle er velkomne til at komme og være med til at fejre torsdag d. 5 marts kl. 16.00 – netop ved tunnelen på Hvalsø station.

Lejre Billedkunstråd arbejder på at skabe, udvikle og kvalificere de kunstneriske oplevelser alle borgere og besøgende, børn som voksne, måtte have når de ankommer og lever i Lejre Kommune og stod senest bag fejringen af Hesteofringen af Bjørn Nørgaard ved Kirke Hyllinge.

Yderligere oplysninger om dagens arrangementet kan fås ved henvendelse til:
Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux – tlf: 21168830, mail: trli@lejre.dk

 

 

Bestyrelsen indbyder jer også til en KUNSTUDFLUGT lørdag den 18.april kl. 16.

Vi skal besøge to af vores lokale kunstnere, og dagen afsluttes med, at vi spiser sammen på Fasaneriet.

Indbydelse til kunstudflugt: 

Lørdag den 18. april 2020 klokken 16.00

 Program:
Kl. 16: Vi mødes hos multikunstneren Helge Nordstrøm, Kvandrupvej 10, 4330 Hvalsø
Her serverer Helge Nordstrøm kaffe og kage, viser rundt i sit atelier og fortæller om sin kunst. Helge Nordstrøm har rod i 1980’ernes eksperimenterende musik- og teaterscene, hvor forskellige visuelle og auditive udtryk blev udforsket. Han har udover sit teaterarbejde en fortid som klassisk sanger i kammer- og kirkekor, samt en BA med speciale i billedpædagogik. Denne baggrund har udviklet en kunstner, der arbejder på tværs af mange udtryksmuligheder med en stor ekspressiv nysgerrighed og erfaring. Det afspejler sig farverigt i hans malerier, der er båret af det fabulerende, improvisationen og den alvorlige, men humoristiske leg. Helge Nordstrøm er tilknyttet forskellige gallerier i Danmark. Udstillingerne bliver ofte garneret med tilrettelagte happenings og performances i form af musiske, maleriske og lyriske indslag fra kunstnerens egen hånd.

Kl. 17: Afgang til Gl. Lejre

Kl. 17.15: Besøg hos tegneren og maleren Liz Berry, Orehøjvej 10, 4320 Lejre: Liz Berry er født og uddannet i England og startede sin kunstkarriere med et 2-årigt grundkursus i Fine Art (Kunst). Efterfølgende tog hun en 3-årig BA i Science and Natural History Illustration (Videnskabelig og naturhistorisk illustration). Hun har produceret ultrarealistiske medicinske illustrationer til bøger, magasiner og online-platforme og lært vigtigheden af detaljer og præcision. Hun leger med det dynamiske forhold mellem mennesker og dyr, og binder det hele sammen med et kreativt tvist og et bevidst budskab. I det ligger et lille oprør mod den videnskabelige tegning. Iagttageren skal gøres nysgerrig og spørge hvorfor? Metodemæssigt begyndte Liz Berry med akvareller, og siden kastede hun sig over akrylmaling, men hun kan lide at arbejde med alle medier og benytter ofte Photoshop til at lege med sjove ideer og kompositioner. Hun er landet et sted, hvor hun holder fast i den anatomiske og næsten fotorealistiske illustrationsstil men kombinerer det med en drømmeverden – en linje til det underbevidste.

Kl. 17.45: Afgang til Restaurant Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Kl. 18: Middag: Vælg mellem: 1) Varmrøget laks 2) Steak sandwich 3) Golf Burger

Det praktiske: 

Tilmelding:            Senest 6. april til kask@newmail.dk

                                    Angiv navn og middag.

Pris for turen:        Medlemmer kr. 125,- Gæster: kr. 175,-

Pris for middagen: Kr. 150,- excl. drikkevarer

Betaling:                  MobilePay 2926 0414 (Kaare R. Skou)

                                    Danske Bank 4317 – 4783 4453 95

 

Vi siger på gensyn til forhåbentlig begge arrangementer.

Stor hilsen fra bestyrelsen

Vivi Holm
—–

 

Nyt pr. 3. feb. 2020: 

Til medlemmerne af Lejre Kunstforening 

Tak for jeres opbakning ved vores generalforsamling og ikke mindst tak til vores tre nye bestyrelsesmedlemmer:
Gunhild Rasmussen, der er valgt som bestyrelsesmedlem
Samt Bettina Balslev og Dorte Sørensen, der begge er valgt som suppleanter.
Velkommen til jer alle tre til et nyt år i bestyrelsen.

 

Fernisering:
Allerede torsdag i denne uge, den 6.2., indbyder vi jer til årets første fernisering på

Rådhuset i Allerslev.
Det er kl. 16.30 – 17.30, og I vil kunne opleve afrikansk kunst.

Udstillingen er på en gang en afrunding af sidste års AFRIKA-projekt, hvor I ved bl.a. vores matiné havde lejlighed til at møde to af vores kunstnere fra Zimbabwe og se deres værker.

Men udstillingen kan også ses som den første af en række muligheder for igen at opleve afrikansk kunst, idet bestyrelsen er på vej ind i et nyt samarbejde om kunst og livsvilkår på det afrikanske kontinent.

Udstillingen kan ses frem til den 27.marts.

Stor hilsen fra bestyrelsen for Lejre Kunstforening

—–

Nyt pr. 19. jan. 2020: 

Presssemeddelelse: Tiden går – begivenheder består.

Den 30. januar er det nøjagtig 50 år siden, at kunstneren Bjørn Nørgaard fik sit gennembrud, da han rituelt slagtede en hest på en mark i Kirke Hyllinge, og forandrede den danske kunstscene. Dette fejrer Lejre Billedkunstråd på åstedet ved en markering, hvor der denne dag kl. 15.30- 16.30 afsløres en nyt værk, en stele, skabt af netop Bjørn Nørgaard. Igennem længere tid har Lejre Billedkunstråd ønsket at sætte fokus på den skelsættende begivenhed der fandt sted på en mark ved Vintappervej 56 i Kirke Hyllinge. Det var i disse dage, at Vietnamkrigen rasede, og Bjørn Nørgaard, som ellers havde en udstilling på Louisiana ved Humlebæk, ønskede at udføre en Happening hvor han dissekerede Hesten Røde Fane. Dette blev ham umuliggjort og han drog derfor sammen 2 kunstner kollegaer til Kirke Hyllinge, hvor en lokal slagter hjalp dem. Under happeningen reciterede Lene Adler Petersen digtet ”Min kære døde hest” og musikeren Henning Christiansen spillede på sin grønne violin. Senere kom kunstværket på kunstmuseum og syltetøjsglas med rester af Røde Fane findes nu på såvel Statens Museum for Kunst, som på Aaros. Bjørn Nørgaard blev – i øvrigt med Ekstra Bladets hjælp, idet de var tilstede under begivenheden og skrev efterfølgende om det- en eksponent for det nybrud der var for kunstnerisk virke i Danmark og er i dag en af vore største nulevende kunstnere, som står bag såvel Dronningens Sarkofag, som Gobelinerne. Alt dette har Lejre Billedkunst søgt at markere, og ved hjælp af Hovedsponser Stefan Vestergaard, fra Firmaet Vestergaard og midler fra Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje, har det været muligt at få skabt et nyt værk af Bjørn Nørgaard som opstilles på stedet for eftertiden. Således er Billedkunstrådet begejstrede for at kunne inviterer alle interesserede til at møde op d. 30 januar kl. 15.30, ved Vintappervej 56, Kirke Hyllinge. Værket afsløres og der vil være taler af såvel Billedkunstrådet v. gallerist Dorte Philipsen, Formand for Kultur og Fritidsudvalget Claus Jørgensen. Også Bjørn Nørgaard selv vil være til stede og sige et par ord såvel som kunsthistorikeren Else Marie Bukdal sørger for at alt sættes i rette sammenhæng. Der vil blive serveret et glas undervejs.

For flere informationer kan kontaktes: Kulturkonsulent Trine Lindhardt- Roux tlf: 21168830 mail: trli@lejre.dk

Lejre Kunstforening, medio januar 2020

 

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Som vi tidligere har skrevet til jer om, har et udvalg arbejdet med tilrettelæggelsen af 50 års jubilæet for Bjørn Nørgaards Hesteofring, og nu er planlægningen så langt, at vi kan invitere jer med til afsløringen af stelen.

Se nedenfor, hvor vi har fået mulighed for også at udsende den invitation, som Galleri Gl. Lejre har udsendt til sine medlemmer.

Lejre Kunstforening er også med i Billedkunstrådet, og I er – medlemmer som ikke-medlemmer– særdeles velkomne til at deltage den 30.januar kl. 15.30 ved Vintappervej 56 i Kr. Hyllinge.

Stor nytårshilsen

Lejre Kunstforenings bestyrelse

Invitation: 50 års jubilæum for bjørn nørgaards Hesteofring

Bjørn Nørgaard på åstedet for hesteofringen. Fotograf: Palle Bruselius

 

Den 30. januar er det nøjagtig 50 år siden, at kunstneren Bjørn Nørgaard fik sit gennembrud, da han rituelt slagtede en hest på en mark i Kirke Hyllinge og forandrede den danske kunstscene.

Den 30. januar kl. 15.30- 16.30 afsløres et nyt værk, en stele, skabt af netop Bjørn Nørgaard, ved åstedet Vintappervej 56 i Kirke Hyllinge.

Det er Lejre Billedkunstråd, der står bag initiativet. Jeg er medlem og aktiv i dette råd, derfor inviteres I, Kunstforeningen Galleri Gl. Lejres venner, specielt til denne begivenhed.

 

– På trods af, at vi er et stykke inde i 2020: Godt nytår!

De bedste hilsner

Dorte Philipsen, Galleri Gl. Lejre

Læs kulturkonsulent Trine Lindhardt-Rouxs pressemeddelelse om begivenheden, som er vedhæftet denne mail.

 

Hvad var det nu lige, at ’Hesteofringen’ gik ud på?

Se den 17 minutter lange video om Hesteofringen på en mark i Lejre

Læs en artikel i Politiken, hvor involverede personer fortæller om ‘Hesteofringen’

Galleri Gl. Lejre

Orehøjvej 1a
4320 Lejre
Tlf. +45 40 14 06 45
philipsen@galleri-gl-lejre.dk

 

 

Nyt pr. 3. jan. 2020: 

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening 

Vi ønsker jer et rigtig godt nytår og sender jer her dels dokumenterne til generalforsamlingen den 27.1. i Hvalsø, dels vil vi gerne give jer inspiration til nye kunstoplevelser, idet I rundt i vores kommune kan opleve værker af lokale kunstnere.

I forbindelse med generalforsamlingen får I:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskab
 • Praktiske informationer i lighed med, hvad vi plejer at orientere om (Kontingentbetaling, udlodning m.m.)
 • Teksten til den sang, vi indleder generalforsamlingen med (”Sneflokke kommer vrimlende”)

Oversigten over de værker, der skal udloddes, kan I se på vores hjemmeside: http://www.kunstilejre.dk/kunst/

(Alle dokumenterne vil ligeledes blive lagt på nettet samtidig med, at de udsendes til jer.)

 

Vores kunstnere har disse aktuelle udstillinger rundt i Lejre Kommune:

Rådhuset i Allerslev: Birgitte Langevad udstiller frem til udgangen af januar

Rådhuset i Hvalsø:
Gunhild Rasmussen viser sine værker i en udstilling med titlen ” skønne farver og figurer i vintertide”

Domus Felix:
Sibelle Tvermoes udstiller frem til den 10.1. (- hvorefter Domus Felix hr udstillingsaftale med Glade Amatører

Hvalsø Skole:
Mariah Salinkas udstiller fra den 6.1. til den 27.3.

Sundheds- og plejecentret Bøgebakken: Kurt Verner Hansen udstiller i første kvartal af 2020

Hvalsø Ældrecenter: Her udstiller Asta Marie Hansen

Lægehuset på Toldskovvej i Hvalsø: Her udstiller Vibeke Sørensen

Lægehuset i Kr. Hyllinge: Lejre Kunstforening har fået doneret en række værker fra Leila Gades kunstsamling, og de udstilles nu i lægehuset i Kr. Hyllinge. 

 

På gensyn til generalforsamlingen og stor nytårshilsen fra bestyrelsen 

Vivi Holm

 

 


Lukket for kommentarer.