Udstillingskategorier

Udstillingskategorier:

At arrangere udstillinger er et af Lejre Kunstforenings kerneområder.
Vi har 5 kategorier af udstillinger:

• De ordinære udstillinger
• Udstillinger i plejesektoren
• Rådhusudstillinger
• Udstillinger i Domus Felix
• Hvalsø Skole

De ordinære udstillinger:
Fire gange om året i lige årstal og tre i ulige årstal, hvor der afholdes Biennale, holder vi ordinære udstillinger, der indledes med en fernisering, hvor kunstforeningen er vært ved en forfriskning. Ved disse udstillinger udvælger og køber bestyrelsen et eller flere værker til udlodning ved årets generalforsamling. Ligeledes kan man, hvis man er medlem og deltager i ferniseringen være heldig at vinde et mindre værk af kunstneren. Her kan alene kunstnere ’udefra’ komme i betragtning. Henvendelse skal ske til Jytte Saugmann, jytte.saugmann@tdcadsl.dk

Udstillinger i plejesektoren:
Til glæde for brugere og personale i sundhedssektoren kan medlemmer og ikke-medlemmer udstille følgende steder i kommunen:
• Plejecenteret Bøgebakken, Bøgebakken 1, 4320 Lejre
• Hvalsø ældrecenter, Roskildevej 11, 4330 Hvalsø
• Lægehuset i Hvalsø, Tolskovvej 23, 4330 Hvalsø
• Lægehuset i Kirke Hyllinge, Gyvelvej 1, 4070 Kirke Hyllinge
Der er ingen fernisering ved åbningen, og udstillerne sørger selv for ophængningen. Udstillingerne hænger et kvartal ad gangen. Henvendelse skal ske til Vivi Holm, vh@pigespejder.dk

Rådhusudstillinger:
I samarbejde med Lejre Kommune arrangerer kunstforeningen udstillinger i gangarealerne på rådhuset i Allerslev. Fra hovedindgangen går man til venstre ned ad trappen. Mange gæster og ansatte på rådhuset passerer dagligt gennem gangene og kan glædes over de skiftende udstillinger. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan udstille her. Udstillingerne åbnes med en fernisering ved Lejre Kommune og udstillingerne hænger ca. 3 måneder. Foreningen råder også over begrænset vægplads på rådhuset i Hvalsø. Henvendelse skal ske til Vivi Holm, vh@pigespejder.dk eller Flemming Jensen, fljvedfjorden@gmail.com

Udstillinger i Domus Felix:
I de ledige perioder i Domus Felix’s udstillingskalender råder kunstforeningen over udstillingsvæggene. Udstillingerne hænger typisk en måneds tid. Udstillingerne kan ses, når huset er åbent i forbindelse med andre arrangementer. Her han såvel medlemmer som ikke-medlemmer komme i betragtning som udstiller. Henvendelse herom skal ske til Mogens Petersen, mp@snegom.com

Udstillinger på Hvalsø Skole:
I samarbejde med Hvalsø Skole arrangerer Lejre Kunstforening udstillinger på gangarealet ved skolebiblioteket. Udstillingerne er af 2–3 måneders varighed, som det praktisk kan passe. Formålet er, at eleverne vil kunne opleve voksne kunstneres værker, og at de kan blive bevidste om, at der sker noget på skolen. Der er ingen begrænsninger med hensyn til genre og udtryksform, og det skal ikke specielt være motiver og kompositioner, som primært appellerer til børn. Derfor vil man kunne opleve et bredt udvalg af både figurativ og non-figurativ kunst. Udstillingen og/eller kunstneren kan inddrages i undervisningen efter lyst og aftale. Henvendelse herom til Vivi Holm, vh@pigespejder.dk 

Lukket for kommentarer