Udstillingskategorier

Udstillingskategorier:

At arrangere udstillinger er et af Lejre Kunstforenings kerneområder.
Vi har 4 kategorier af udstillinger:

• Udstillinger i pleje- og sundhedssektoren
• Rådhusudstillinger
• Udstillinger i Domus Felix
• Udstillinger på Hvalsø Skole

Udstillinger i pleje- og sundhedssektoren:
Til glæde for brugere og personale i pleje- og sundhedssektoren kan medlemmer og ikke-medlemmer udstille følgende steder i kommunen:
• Plejecenteret Bøgebakken, Bøgebakken 1, 4320 Lejre
• Hvalsø ældrecenter, Roskildevej 11, 4330 Hvalsø
• Lægehuset i Hvalsø, Tolskovvej 23, 4330 Hvalsø
• Lægehuset i Kirke Hyllinge, Gyvelvej 1, 4070 Kirke Hyllinge
Der er ingen fernisering ved åbningen, og udstillerne sørger selv for ophængningen. Udstillingerne hænger et kvartal ad gangen. Henvendelse skal ske til Vivi Holm, vh@pigespejder.dk

Rådhusudstillinger:
I samarbejde med Lejre Kommune arrangerer kunstforeningen udstillinger i gangarealerne på rådhuset i Allerslev. Fra hovedindgangen går man til venstre ned ad trappen. Udstillingerne kan ses i rådhusets åbningstid. Mange gæster og ansatte på rådhuset passerer dagligt gennem gangene og kan glædes over de skiftende udstillinger. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan udstille her. Udstillingerne åbnes med en fernisering ved Lejre Kommune og udstillingerne hænger ca. 3 måneder. Foreningen råder også over begrænset vægplads på rådhuset i Hvalsø. Henvendelse skal ske til Vivi Holm, vh@pigespejder.dk eller Flemming Jensen, fljvedfjorden@gmail.com

Udstillinger i Domus Felix:
I de ledige perioder i Domus Felix’s udstillingskalender råder kunstforeningen over udstillingsvæggene. Udstillingerne hænger typisk en måneds tid. Udstillingerne kan ses, når huset er åbent i forbindelse med andre arrangementer. Her han såvel medlemmer som ikke-medlemmer komme i betragtning som udstiller. Henvendelse herom til Vivi Holm, vh@pigespejder.dk

Udstillinger på Hvalsø Skole:
I samarbejde med Hvalsø Skole arrangerer Lejre Kunstforening udstillinger på gangarealet ved skolebiblioteket. Udstillingerne er af 2–3 måneders varighed, som det praktisk kan passe. Formålet er, at eleverne vil kunne opleve voksne kunstneres værker, og at de kan blive bevidste om, at der sker noget på skolen. Der er ingen begrænsninger med hensyn til genre og udtryksform, og det skal ikke specielt være motiver og kompositioner, som primært appellerer til børn. Derfor vil man kunne opleve et bredt udvalg af både figurativ og non-figurativ kunst. Udstillingen og/eller kunstneren kan inddrages i undervisningen efter lyst og aftale. Henvendelse herom til Vivi Holm, vh@pigespejder.dk 

Invitation til at udstille i samarbejde med Lejre Kunstforening

Lejre Kunstforening inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til at udstille på vores udstillingssteder rundt i Lejre Kommune: Rådhuset i Allerslev, Rådhuset i Hvalsø, Trænings- og plejecenteret Bøgebakken i Allerslev, Hvalsø Ældrecenter, Lægehuset i Kirke Hyllinge, Lægehuset på Tolskovvej i Hvalsø, Hvalsø skole samt Domus Felix i Lejre. 

Vilkårene for at udstille de forskellige steder varierer, og du kan læse under hvert udstillingssted, hvordan aftalen er netop der.

Til din orientering:
Du kan som udgangspunkt ikke regne med at få hjælp til ophængningen.
På alle vores udstillingssteder findes der professionelle ophængningssystemer.
Der er ikke tegnet forsikringer for de udstillede billeder.
Det er gratis for medlemmer af Lejre Kunstforening at udstille. Kontingentet er 220 kr. årligt.
Der er et udstillingsgebyr for ikke-medlemmer på 250 kr. Dette beløb giver retten til at udstille i et år på de udstillingssteder, Kunstforeningen råder over.

Vi lægger 2020-planen for udstillingerne i efteråret og håber, at du vil være med til at udstille i samarbejde med os.
Det er generelt kun muligt at udstille værker, som kan hænge på væggene, men der er enkelte undtagelser, idet en mindre figur evt. kan stå i en vindueskarm.

Må vi høre fra dig, hvis du vil udstille, så forsøger vi fra omkring den 1.10.19 at lave en samlet udstillingsplan.

Kontakt os pr. mail til  vh@pigespejder.dk  (Vivi Holm)

 

Fortæl os:
Hvor du gerne vil udstille
Hvilke måneder der kunne være af interesse for dig
Om du er medlem af lejre Kunstforening eller ej
Hvilken genre dine værker kan betegnes som

Dit navn, e-mailadresse og telefonnummer

Stor hilsen fra Lejre Kunstforenings bestyrelse
Vivi Holm
Formand for Lejre Kunstforening
Sommeren 2019

 

Udstillingsoversigt: 

Rådhuset i Allerslev Udstillinger af 2 – 3 måneders varighed (aldrig i november) Kunstforeningen arrangerer fernisering i samarbejde med rådhuset.

Ferniseringen er den første torsdag i udstillingsperioden kl. 16 – 17

20 – 25 billeder Kommunen bruger selv væggene i november måned.
Rådhuset i Hvalsø Udstillingslængden er lidt fleksibel, men normalt 3 mdr. Ingen fernisering 20 – 25 billeder  
Plejecentret Bøgebakken, Lejre Kvartalsudstilling – jan-mar, apr-jun, juli-sept og okt-dec Ingen fernisering 20 – 25 billeder  
Plejecentret i Hvalsø Kvartalsudstilling – jan-mar, apr-jun, juli-sept og okt-dec Plejecentret arrangerer selv fernisering 15 – 20 billeder  
Lægehuset i Kr. Hyllinge Kvartalsudstilling – jan-mar, apr-jun, juli-sept og okt-dec. Ingen fernisering Ca. 8 billeder  
Lægehuset på Tolskovvej i Hvalsø Kvartalsudstilling – jan-mar, apr-jun, juli-sept og okt-dec Ingen fernisering Ca. 15 billeder  
Domus Felix, Lejre 1 måned Kunstforeningen kan være behjælpelig, men det er kunstneren selv, der arrangerer og finansierer en eventuel fernisering Her er der mulighed for også at udstille enkelte meget store billeder, men med billeder i ”normalstørrelse” er der plads til 20 – 25 billeder Kunstforeningen udstiller i Domus Felix, når kulturcentret ikke selv bruger væggene.
Hvalsø Skole Efter aftale med Skolen: 2 – 3 måneder Normalt ingen fernisering Det er en helt ny aftale, så at skrive 10 – 15 billeder er et foreløbigt skøn Der kan blive tale om at møde eleverne og lærerne på skolen og fortælle om din kunst, og evt. kan det blive aktuelt at indgå i noget undervisningsrelateret

 

Lukket for kommentarer.