Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen:

Efter coronaen:

Tid til En ny start ?

Lejre kunstforenings formål er ifølge vedtægterne at bidrage til formidlingen af kunst og kultur og at indkøbe kunstgenstande og bortlodde disse til medlemmerne.

Det giver foreningen et meget bredt arbejdsområde, og i bestyrelsen vil vi gerne vide noget mere om, hvad medlemmerne forventer af foreningen, nu hvor mange vil føle, at vi efter coronaen starter forfra. Derfor denne spørgeskemaundersøgelse til vejledning for bestyrelsen.

Du kan svare anonymt eller med navn. Du kan aflevere svaret i aften eller tænke over tingene, men vi vil meget gerne have dine bud. Svarer du ikke i aften, får du om et par dage skemaet pr. mail og kan sende dit svar til kask@newmail.dk

  1. Hvad anser du for dit vedkommende for foreningens væsentligste aktivitet ?

Giv aktiviteterne nummer med 1 som den væsentligste. Er to aktiviteter lige væsentlige for dig, giver du dem samme nummer.

1. At tilvejebringe udstillingsmuligheder for mine værker
2. At gøre medlemmerne opmærksomme på mine forskellige aktiviteter gennem LK-Nyt fra medlem til medlem
3. At afholde den store biennale for foreningens udøvende medlemmer hvert andet år
4. At bruge flere af foreningens midler til indkøb og udlodning af kunst
5. At arrangere kør-selv ture til gallerier og kunstnere rundt om i nærområdet
6. At arrangere halv- eller heldagsudflugter med bus til for eksempel museer, større udstillinger, byvandringer om arkitektur eller historie, og lignende.
7. At arrangere foredragsaftener, debataftener eller litteraturaftener om for eksempel en kunstner, en forfatter eller en kulturel genre/periode
8. At arrangere matineer med foredrag, udstilling og spisning over et tema en eftermiddag+aften
9. At arrangere musikalske aftner/koncerter
10. At arrangere kursusdage i for eksempel tegning, croquis eller en anden udtryksform for børn og/eller voksne
11. Hvad jeg ellers savner. Skriv det her

2. Kontingentets størrelse

Kontingentet er i dag på 220 kr. om året for enkelmedlemmer og 330 kr. for par. Hvis foreningens aktiviteter bliver øget som følge af medlemmernes overvejende ønsker, er jeg indstillet på, at det årlige kontingentet fremover bliver (Sæt kryds)

Uændret      Max. 300/400 kr.            Max. 350/450 kr.            Max. 500/600 kr.

3. Brugerbetaling

Det er en tommelfingerregel i bestyrelsens arbejde, at hvert enkelt arrangement økonomisk skal hvile i sig selv. Vi arbejder ikke efter princippet om, at hvad der tabes på gyngerne, vindes på karrusellerne.

Det betyder, at brugerbetalingen til nogle former for arrangementer kan blive relativt stor. Hvor meget er du villig til at give i brugerbetaling for (Skriv antal kroner)

En kør-selv tur med fælles eftermiddagkaffe og/eller aftenanretning:

En bustur med frokost, kaffe og en guidet rundvisning på udflugtsmålet:

Et aftenforedrag med en kvalificeret foredragsholder:

En kursusdag:

4. Andre spørgsmål:

Betyder det noget for dig, hvor i kommunen et arrangement finder sted (Sæt kryds)

Intet o     Lidt o       Noget o  En hel del o      Det er afgørende o

Hvor mange særarrangementer ud over generalforsamlingen kunne du forestille dig at deltage i om året (Sæt kryds)

Ingen o   1-2 o        2-3 o        3-4 o      Afhænger helt af indholdet o

Når bestyrelsen køber kunst til udlodning, skal det så være med et medlem som ophavsmand (Sæt kryds)

 Ja, afgjort o Fortrinsvis o Nej, absolut ikke o Kun alsidighed og kvalitet tæller o

Vil du have noget imod, at et arrangement er kommet til verden i et samarbejde med for eksempel en anden forening, en aftenskole, et menighedsråd eller kommunen (Sæt kryds)

 Nej o       Ja o

5. Medlemskredsen:

En forening er i sidste ende afhæng af medlemskredsen og dens størrelse. Lejre Kunstforening har et behov for at få nye medlemmer. Har du en idé til, hvordan det lader sig gøre eller et forslag til et nyt medlem, så skriv det her:

6. Dine øvrige bemærkninger:

Tak for din besvarelse

bestyrelsen

Lukket for kommentarer.