Nyt fra bestyrelsen

Nyt pr. 8. juli 2018:

Lotte Horne udstiller i august i Lejre Kunstforeningen.
Der er fernisering lørdag den 4. august 2018 kl. 12-13 i Domus Felix.
Udstillingen varer til fredag den 31. august 2018.

Lotte Horne fortæller selv: Som skuespiller er man historiefortæller. Det samme opstår når jeg maler. Jeg maler ofte surreelle malerier præget af visuelle overraskelser – og med et fabulerende, drømmende indhold – i et fortryllet univers.

Ud fra min baggrund som skuespiller og instruktør kredser jeg om mennesket, og menneskelige relationer.

Pressecitater:   Kunstanmelder Tom Jørgensen udtaler bl.a. i ”101 kunstnere 013:

”Lotte Hornes billeder er gennemsyret af poesi. Af en visuel poesi, der jo mere man betragter den sætter sig, først på nethinden, siden i erindringen.

Det er billeder, man ikke sådan bliver færdig med lige med det samme, men kan vende    tilbage til igen og igen for at opdage nye detaljer og nye historier. Og det er vel en meget god opskrift på god kunst”.     

At male er for mig en anden måde at fortælle om livet på.                                                                               

Fra Lotte Hornes CV:
Født 1943 i Horsens. Ophold i Paris 1960-61.
Det Kongelige Teaters Elevskole fra 1963 til 1966.
Engageret til Det Kongelige Teater, fra 1966 til 1981. Derefter free lance på de fleste teatre i Danmark plus Film, Radio, TV. Undervisning. Videreuddannelse i New York, København og London. Seks teaterinstruktioner er det indtil videre blevet til, plus fjorten egne teateropsætninger.
Siden år 2005 har jeg taget maleriet op igen, og blev i løbet af kort tid fast på mange gallerier med gruppe og separatudstillinger.

Har udstillet i utrolig mange gallerier, såvel separat som i grupper – Separat -bl.a. Pialeh – Galleri Kellum -Galleri Claus C-Kbh. – og i Ålborg Galleri Deco -Brænderigården Horsens- Galleri Emmaus etc.

 

       

 

 

Nyt pr. 6. juni 2018:

Udstillingsmulighed i Domus Felix

Vores nyhedsbrev her i juni retter sig mod udstillingerne for 2019 i Domus Felix.

I forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse, har vi – efter at have sagt en stor tak til Mogens Petersen for hans indsats som kurator for Domus Felix-udstillingerne – nu besluttet, at det fra januar 2019 vil være Kaare R. Skou og undertegnede, Vivi Holm, der tilrettelægger udstillingerne.

Vi har et særdeles konstruktivt samarbejde med Domus Felix’s bestyrelse, som i sin enkelhed går ud på, at når der ikke er truffet andre aftaler, er det Lejre Kunstforening, som skaffer kunst på væggene.

Vi ved allerede, hvilke aftaler Domus Felix har truffet for 2019, og vi står så overfor at skulle lave aftaler om de mange ledige måneder.

Se derfor dette nyhedsbrev som en invitation til jer kunstnere om at udstille en måned på Domus Felix i 2019.

Vi forventer, at I hver især udstiller i både salen og foyeren / indgangsrummet (evt. også på den sorte væg i glasburet), men vi er også åbne for, om I finder to kunstnere sammen og deler pladsen mellem jer. Af hensyn til den øvrige brug af huset er der ikke mulighed for at udstille noget skulpturelt, der står på gulvet, men der kan godt stå mindre tredimensionale værker i vinduerne.

Vilkårene for udstillingerne er:

* I indgår en aftale med Kaare R. Skou og Vivi Holm om en udstilling, og vi i udvalget fastlægger i samarbejde med jer den konkrete udstillingsperiode.

* Kunstnerne står selv for evt. pressedækning, men udstillingsudvalget vil gerne være behjælpelig med kontakter. Kunstforeningen orienterer på vores hjemmeside og i nyhedsbreve om jeres udstilling, og

Domus Felix orienterer ligeledes på deres hjemmeside og på Face Book om de aktuelle udstillinger

* Etableringen af jeres udstilling tager I selv vare på, men vi har mulighed for at hjælpe jer med det praktiske. Vær her opmærksom på, at den høje stige formodentlig skal i brug, fordi ophængningssnorene med krogene ofte skal reguleres. (Huset har stiger i 3 højder til rådighed.)

* Lejre Kunstforening har ikke midler til at stå for en eventuel fernisering, så ønsker I en udstillingsåbning med et traktement, må det blive med selvfinansiering. Regn også med en udgift på ca. 300,- kr. til lokaleleje ved en sådan fernisering.

* Der vil være adgang til at se jeres udstilling, når der er arrangementer i huset. Se på hjemmesiden, som kan give et indblik i mangfoldigheden af aktiviteter og dermed, hvor meget jeres udstillinger vil blive set. www.domusfelix.dk/,

* I har som kunstnere mulighed for at sælge jeres værker, uden at Lejre Kunstforening eller Domus Felix skal have provision ved salget.

Vi kan allerede nu sige, at der ligger følgende bookinger for 2019: Januar: Lejre Kunstforening: gl. aftale med Kirsten Lyhne om udstilling Billedskolen udstiller de sidste dage i april Birgitte Langevad udstiller i juni Biennale i august (datoerne er ikke besluttet) QQ Textilkunst udstiller frem til 28.11., hvorefter der er en weekend med julemarked , – og derefter er december fri til udstilling

Kontakt os gerne pr. mail, hvis I er interesserede i at udstille på Domus Felix i Lejre i 2019.

Vi beder om, at I skriver til os begge, samt at I vedhæfter et eller to billeder af jeres værker.

Velkommen til samarbejdet

Lejre Kunstforening i samarbejde med Domus Felix

Kaare R. Skou og Vivi Holm

Kaare R. Skou: kask@newmail.dk

Vivi Holm: vh@pigespejder.dk

 

Nyt pr. 1. juni 2018:

Kære medlemmer i Lejre Kunstforening
I får her en sommerhilsen med informationer om de mange aktiviteter, vi vil indbyde jer til.

Rådhuset i Allerslev: Fernisering den 7.juni kl. 16 – 17
Kunstnergruppen AUM genesis har fernisering på rådhuset i Allerslev, og her viser gruppen, hvad den betegner som esoterisk kunst. Selv fortæller de, at kunstnergruppen fremstår som unikke i kunstnersammenhæng, idet den så vidt vides er den eneste forening, der i sin formålsparagraf beskæftiger sig med studiet af esoterisk billedskabelse; ordet betyder indre og henviser til en spiritualitet, en indre drivkraft, der flytter blikket fra opfattelsen af formen (: billedets umiddelbare motiv) til den bagvedliggende dynamik, som åbner sig ved fordybelsen i billedet. Og den ”tredje dimension” formidler kunstneren så til os via dels sit farvevalg dels sin billedkomposition, som afspejler transparente farver og bløde linjer.
(Udstillingen kan ses frem til begyndelsen af august).

Aftentur til L.A.Rings hus i Roskilde den 6. september kl. 17,30 Brøndgade 1, 4000 Roskilde
Aftenen omfatter et foredrag om L. A. Ring og en vandring på Sct. Jørgensberg (med guide), hvor vi ser  og hører om nogle af hans motiver.
Prisen er 100 kr., og vi byder på et glas vin.
Det er en kør-selv-tur, og af hensyn til økonomien vil der blive en tilmeldingsfrist.
Tag MEGET gerne naboen eller en anden med, så vi bliver mange til at dele oplevelserne.
(Der kommer særskilt invitation).

Vores Kunst i Lejre Kommune – heldagstur søndag den 9. september
På denne heldagstur kommer vi rundt i det meste af Lejre Kommune og ser på offentlige kunstværker og gravsteder for kulturpersoner. Turen tager udgangspunkt i Billedkunstrådets kunstguide og vi besøger ca. 15 steder, hvor vi hører fortællinger om kunstværket eller kulturpersonen. Bl.a. om Ole og Povl Søndergaard, Peter Brandes, Bjørn Nørgaard, Ole Christensen, Ingvar Cronhammar, Poul Henningsen, Martin A. Hansen, Richard Mortensen, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Søren Schaarup, Olaf Manske Andersen og Jørn Hansen.
(Mødetid, sted og praktiske oplysninger følger i en særskilt invitation, der sendes ud i august).

Svensk matiné den 7.oktober:
I lighed med ”for mange år siden” vil vi atter invitere til søndagsmatiné, og denne gang er temaet svensk. Asger Thomsen vil holde et foredrag med titlen ”Højdepunkter i svensk billedkunst”, og det bliver ledsaget af et stort billedshow.
Vi serverer et svensk inspireret aftensmåltid, hvorefter operasopran Cecilia Lindwall optræder med musikledsagelse. (På You Tube er det muligt at få en oplevelse af Cecilias formåen).
(Der kommer særskilt invitation). 

Siden sidst …………… og fremad:
Vi har afholdt tegnekursus i april måned med Kasper Købke som instruktør.
Det blev et brag af en succes, om jeg må udtrykke mig i talesprog.
Begejstringen hos deltagerne var så stor, at nogle har spurgt, om der ikke kunne komme et nyt kursus, så det håber vi på sigt at kunne indbyde jer til.

Vi har længe ønsket at udstille Aage Engelberts billeder, og det ser nu ud til at blive en realitet. Hvis det hele falder på plads, inviteres I til en firmaudstilling i en weekend og senere til en udstilling på rådhuset i Allerslev.

Rigtig god sommer
og på gensyn til nye kunstoplevelser

Vivi Holm
Nyt pr. 21. maj 2018:

En dybt sanselig billedverden på rådhuset i Allerslev

Lejre Kunstforening præsenterer fra den 7.juni og små tre måneder frem en udstilling på rådhuset i Allerslev med billeder fra kunstnergruppen AUMgenesis.
Helt centralt for AUMgenesis er farvekompositionerne, hvor netop fordybelse i farvernes virkning og deres sammensætning i bl.a. landskabsbilleder er med til at formidle en intensitet både hos den, der maler billedet, og hos den person, som oplever billedet.
Billedernes motiver spænder vidt over et bredt spektrum fra det, mange vil betegne som det genkendelige og så frem til de billeder, som AUMgenesis selv betegner som kosmiske landskaber.

Kunstnergruppen fremstår som unikke i kunstnersammenhæng, idet den så vidt vides er den eneste forening, der i sin formålsparagraf beskæftiger sig med studiet af esoterisk billedskabelse; ordet betyder indre og henviser til en spiritualitet, en indre drivkraft, der flytter blikket fra opfattelsen af formen (: billedets umiddelbare motiv) til den bagvedliggende dynamik, som åbner sig ved fordybelsen i billedet. Og den ”tredje dimension” formidler kunstneren så til os via dels sit farvevalg dels sin billedkomposition, som afspejler transparente farver og bløde linjer.

AUMgenesis har som forening fungeret siden år 2000, og vores lokale kunstnergruppe har været bredt ude med engagement i en række projekter, hvor nogle af de større har været Femern Bælt-projektet, men også et ”kunstruteprojekt” løbende fra Roskilde Domkirke i nord til Lübeck i syd er værd at fremhæve, ligesom vi altid kan opleve AUMgenesis ved kulturdagene og ved Lejre Kunstforenings biennale.

Fernisering den 7. juni kl. 16 – 17 på rådhuset i Allerslev

Vivi Holm
Lejre Kunstforening

 

De udstillede malerier er olie, akryl, og farveblyant.

                          

 

 

Nyt pr. 17. maj 2018:

   

Pressemeddelelse:

Fugle og landskaber – en akvareludstilling

Det er to gamle venner, der udstiller i Kulturhuset Domus Felix i Lejre fra 23. maj til 17. juni. Udstillingen kan ses ved ferniseringen søndag den 27. maj kl. 11-16, og ellers kun i forbindelse med offentlige arrangementer i Felix.

Udstillingen arrangeres i samarbejde med Lejre Kunstforening og Domus Felix.

Niels Jørgen Rasmussen og Sten Asbirk mødte hinanden første gang, da de var 13-14 år gamle. Det var en fælles interesse for naturen og især fuglene, der førte dem sammen, og sammen var de med til at stifte lokalafdelingen af Natur og Ungdom i Roskilde tilbage sidst i ´60-erne. Det blev til mange naturoplevelser og bestemte deres arbejdsliv.

NJR blev biologi- dansk- foto- og billedkunstlærer på Østervangsskolen i Roskilde, og SA blev biolog med fugle som speciale og har arbejdet i Naturstyrelsen med naturforvaltning. For 25 år siden ”opfandt” SA kuglefuglen i klare veldefinerede akvarelfarver og altid set i en kugleform. Han har malet kuglefugle fra det meste af verden. NJR fotograferer alt, men særligt fugle, men maler helst landskaber, både i akryl og akvarel og helst i den nærmeste omegn.

Begge er de med i Malergruppen Onsdagsmalerne som henholdsvis formand og næstformand og er aktive i mange udstillinger. Gruppens næste udstilling bliver en fællesudstilling i Galleri Farver Hammers Gård i Roskilde i september: ”Skjoldungernes Land – malernes nationalpark”. Og mon ikke der også kommer en fugl eller to og et par landskaber med her.

 

 

Nyt pr. 24. april:

Indbydelse til fernisering på torsdag den 26. april kl. 16-18 i Domus Felix i Lejre.
Her åbner udstillingen med Gunnar Nielsens malerier og grafiske værker.
Udstillingen varer til og med den 21. maj.
Kunstneren Gunnar Nielsen er uddannet fra Skolen for Brugskunst, nu Danmarks Designskole, på linjen for tegning og grafik. Han fik sit gennembrud som kunstner med grafikserien “Rum med vindue” i 1980-81. Gunnar Nielsen har en passion for undervisning, som han har gjort i mere end 30 år. Talentmassen blandt unge er kæmpestor, og som underviser er det nemt at blive inspireret til sit eget, siger Gunnar Nielsen. “Jeg lader mig også i dag påvirke i mit maleri af unge menneskers ofte helt uimponerede aktiviteter i kulturlandskabet. “. Kunstneren er selv til stede ved ferniseringen, som er åben for alle og med gratis adgang. Udstillingen kan derefter ses i forbindelse med offentlige arrangementer i Domus Felix.
Hilsen Mogens (kurator) 

Nyt pr april 2018:

Udstillingen foregår i Allerslev Rådhus fra den 3. maj til og med den 31. maj 2018.  Der er fernisering torsdag den 3. maj 2018 kl. 17.00.

Charlotte Hjelholt skriver om sig selv:
Naturens underliggende struktur og iboende kræfter er ofte indfaldsvinkler til mine arbejder, hvor jeg både fokuserer på formen og dens opløsning.
Jeg arbejder med at fastholde øjebliksbilledet mellem de to poler:  Det faste og det flygtige – de uventede i det evigt gentagne.
Jeg ønsker at fange en stemning af livskraftens opståen ud af kaos og vildskab.  Et billede på, at det smukke og blide lever sideløbende med – og i kraft af – den rå urkraft.
Mine malerier rummer både flygtige farveskift og markante kontraster, og der er ofte arbejdet med mange underliggende lag, så en slags tidsaflejringer bygges op i processen.  Noget træder frem, andet går til grunde.
Mit arbejdsområde spænder vidt – fra ekspressive malede landskabsabstraktioner over figurative botaniske kompositioner til lette skulpturelle former, hvor min fasc ination af tekstile materialer og teknikker kommer i spil.
Charlotte Hjelholts hjemmeside er:  www.charlottehjelholt.dk.

 

 

Nyt pr marts 2018:

Kulturdagene 7.-22. april 2018: “En fortælling om…”

Lejre Kunstforening bidrager med 3 arrangementer under kulturdagene:

  1. Udstilling af Gunhild Rasmussens univers
  2. Tegnekursus for børn v/ Kasper Købke
  3. Heldagsudflugt til kunst i det offentlige rum i Lejre Kommune v/ Mogens Petersen

 

Den 3. april kl. 19-21 kan man i Domus Felix møde de aktuelle udstillende kunstnere Henrik Bruun og Jeppe Møller. Der er gratis adgang.

 

Gunhild Rasmussens udstilling “En fortælling om…” på Allerslev Rådhus

En tematisk sammenhængende billedfortælling.

Billederne hænger i en bestemt rækkefølge og leder dermed beskueren igennem en lille fortælling / historie. Under hvert billede er en lille tekst, der fortæller videre fra det foregående billede.
Fortællingen beskriver et livsforløb, via enkelte øjeblikke i livet, øjeblikke i barndom, ungdom, midt i livet og som ældre

Gunhild fortæller selv om udstillingen “En fortælling om …”:
En fortælling om indtryk og øjeblikke, og fortællingen begynder finurligt nok med: ægget eller hønen?
Indtryk, der lægger sig i sindet, og senere på lærredet, hvor de dukker op, først som store og glade farver.
Store farveområder, der krydser ind over- og snor sig imellem hinanden. Senere hen tager de form og udvikler sig til figurer.
Figurer eller stemninger, der har hver sin egen lille fortælling gemt inde bag ved.

Hvad du ser i malerierne afhænger at dig, der ser på dem. Forhåbentlig finder du en fortælling fra dig selv, eller tankerne ledes et sted hen, eller du oplever ganske enkelt en stemning.

Det kan således være en fortælling fra dit eget indre, eller du kan inspireres ved at læse mine små undertekster til billederne, der også kan være én af  fortællingerne. En fortælling om enkelte øjeblikke i livet, øjeblikke i barndom, ungdom, midt i livet og senere.

Lidt om mig :

Jeg elsker selve maleprocessen, legen med farver og legen med lyset.

Maleriet er min lille side beskæftigelse, som jeg virkeligt sætter højt.  Jeg har altid interesseret mig for tegning og maleri, og brugen af farver – masser af dejlige og livsglade farver. Det gør jeg også flittigt brug af i en del af mit arbejde ved at male motiverne, der ligger til grund for Hornbeer´s øletiketter. Dem kan du se på www.hornbeer.dk.  Her er de lidt mere sjove og humørfyldte, finurlige og ofte lidt mere naive figurer, der er på spil.  Det er en helt anden del af mit udtryk på lærredet, og det er sjovt at arbejde med så forskellige motiver og farver.

www.hornbeer.dk
Hornbeer er et familiejet gårdbryggeri, beliggende i det smukke Hornsherred og startet af Jørgen og Gunhild i 2008. Al udvikling af opskrifter, brygning, tapning og …

Mit galleri ligger sammesteds som bryggeriet, hvor jeg bor og arbejder, og det er åbent alle fredage 13-17, samt til vore åbent bryggeri og galleri arrangementer.

 

Tegnekursus for børn og forældre v/Kasper Købke

Eventyrligt tegnekursus for børn i alderen 8 til 11 år.

Kasper vil gerne vise børnene nogle seje tegnetricks samtidig med, at de tegner deres egen eventyrlige tegning.

Alle de spændende tegninger udstilles sidst på dagen.

Som en del af tegnekurset, vil Kasper kombinere tegneprocessen med højtlæsning af et af H.C. Andersen-eventyr,                                                                      og han vil vise nogle billeder og videoer fra sin egen tegneproces, således at børnene bliver klædt allerbedst på til selv at gå i gang.
Udover at vise forskellige tegneteknikker vil Kasper introducere sjove tegnelege og tegneøvelser, så dagen bliver en sjov oplevelse for børnene.

Til kurset vil Kasper medbringe alle de tegnematerialer, som  deltagerne skal bruge, og disse vil selvfølgelig være inkluderet i gebyret på 100 kr.
Dagen afvikles i Domus Felix lørdag den 14. april kl. 10-15.

Tilmelding senest 24. marts til Eva Hansen evakjha@gmail.com
Arrangeret i samarbejde mellem Lejre Kunstforening og Lejre Billedskole

 

Vores Kunst i Lejre Kommune 

– heldagstur søndag den 8. april

På denne heldagstur kommer vi rundt i det meste af Lejre Kommune og ser på offentlige kunstværker og gravsteder for kulturpersoner. Turen tager udgangspunkt i Billedkunstrådets kunstguide, der udkom i begyndelse af året. Vi skal besøge ca. 15 steder, hvor vi hører fortællinger om kunstværket eller kulturpersonen. Bl.a. om Ole og Povl Søndergaard, Peter Brandes, Bjørn Nørgaard, Ole Christensen, Ingvar Cronhammar, Poul Henningsen, Martin A. Hansen, Richard Mortensen, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Søren Schaarup, Olaf Manske Andersen og Jørn Hansen.

Mødetid og sted: Vi mødes kl. 9.45 på p-pladsen foran Lejre Museum i Gl. Lejre. Turen foregår i private biler og der organiseres samkørsel fra mødestedet. Turen foregår udendørs, så påklædning og fodtøj efter vejret anbefales. Medbring en frokostpakke og drikkevarer til eget forbrug. Turen slutter ca. kl. 17 og tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op.

Turguide: Mogens Petersen er turens guide og fortæller. Mogens er forhenværende formand for såvel Lejre Kunstforening som Lejre Kommunes Billedkunstråd. Han er nuværende medlem af Nationalparkrådet. Da dele af turen foregår inden for nationalparken fortæller Mogens også om nationalparkplanen. Yderligere oplysninger om turen så ring på mobil 40127280.

Arrangør: Lejre Kunstforening er arrangør, men turen er åben for alle, og den er gratis. Arrangementet er en del af programmet for Lejre Kulturdage 2018.

 

Nyt pr jan. 2018:

Fotoudstilling i Domus Felix

UDSTILLINGEN VISER ET UDVALG AF DE 330 FOTOS, DER I FORÅRET 2017 BLEV INDSENDT TIL FOTOKONKURRENCEN, DER BLEV UDSKREVET AF NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND.

UDSTILLINGEN VISES TIL OG MED TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018

TAG EN FOLDER MED HJEM OM NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND.

—–

Nyt pr jan. 2018:

En symfoni af tidens kunstneriske spor

Lejre Kunstforening har inviteret billedkunstnerne Ulla Borck og Henrik Høyer til at udstille på rådhuset i Allerslev med fernisering den 18. januar kl. 16.

”KUNST er KUNST” siger de to udstillere om deres værker, som spænder over en bred vifte af genrer, – fra det koloristiske med collagerelateret komposition til de fotografisk betagende og manende naturbilleder, hvor fotografierne fra Det Døde Hav med deres mangetonede farvespil fanger og fastholder blikket, og man tænker måske i sit stille sind som beskuer, om klimaforandringerne også vil fratage vores efterkommere den live-naturoplevelse.

Centralt for begge kunstnere er deres kredsen om begrebet livsforløb og dermed også livskredsløb. De er hver på deres måde inspireret af det uendelige i naturen, vi er omgivet af, og af det centrale i vores liv, af det, vi ikke kan forklare: det hellige, den naturkraft der er omkring os, og som vi uvægerligt bliver en del af.

Dette tilværelsessyn afspejles i valget af cirklen som element i Ulla Borcks collager, i hendes fotografier fra Israel, men også i Henrik Høyers grafiske værker, hvor der kan associeres til dimensionerne indre og ydre, sind og ”skind”, psyke og fremtoning. Lidt underfundigt i denne dualisme er her, at Henrik Høyer kombinerer figurative illustrationer med bagvedliggende tekstflader som en manifestation af vores verden, der er opbygget af den billedmængde, vi modtager rent elektronisk, men også mediernes enorme tekstformidling, som vi ser det på f.eks. Facebook.

Udstillingen kan opleves frem til den 22.3.

 

Vivi Holm

—–

Nyt pr jan. 2018:

”Hvad gør kunst på hospitaler?”

Tag med kunstforeningen på tur til KØS:

I takt med at de mange nye supersygehusbyggerier er igangsat i Danmark, er debatten om de økonomiske midler, der bør afsættes til kunst på hospitalerne højaktuel. KØS, Museet for Kunst i det Offentlig Rum, har ønsket at kvalificere debatten om kunst på sygehusene og tilrettelagt en udstilling, der præsenterer 23 nationale og internationale sygehusrelaterede kunstprojekter. På udstillingen kan man fx tage plads i den meditative togkupé for demente, høre den enorme rørklokke GONG, der udsender lyd, når en nyfødt kommer til verden, og træde indenfor i en fuldt rekonstrueret dobbeltsengstue farvesat af Poul Gernes. Udstillingen viser også realiserede kunstprojekter på sygehuse i Region Syddanmark og på den nybyggede fløj på Rigshospitalet.

På museet vises også Bjørn Nørgaards skitser 1:1 til Dronningens gobeliner. Hvis man møder mellem kl. 11-13.45, kan man selv besøge denne del af udstillingen.

Turen finder sted søndag den 4. februar 2018 Vi mødes i museet kl. 13.45. Rundvisningen begynder kl. 14.00. Rundvisningen er gratis, og der er også gratis adgang til museet denne dag fra kl. 11-17.

Efter besøget på KØS vil der for de interesserede blive aflagt besøg i byens legendariske Hugos Kælder, hvor vi nyder en kop kaffe eller en øl.

Vi ønsker en forhåndstilmelding til turen, der senest den 25. januar 2018 skal ske til Mogens Petersen, sms til mobil 40127280 eller email til mp@snegom.com. Man sørger selv for transporten til KØS, der ligger på Nørregade 29, i Køge. Evt. samkørsel kan aftales nærmere.

Hilsen Bestyrelsen

 

Nyt pr 5. jan. 2018:

INVITATION  til  at  udstille  på rådhuset i Allerslev i kulturdagene

 Godt nytår til jer alle i Lejre Kunstforening.
Bestyrelsen står i samarbejde med Lejre Kommune for udstillingerne hen over året på rådhuset i Allerslev. Vi har besluttet, at vi vil forsøge at etablere en udstilling, som belyser kulturdagenes tema:

”EN FORTÆLLING OM ….”

Mon nogle af jer kunne have lyst til at vise jeres billeder eller måske skulpturer i den periode?
Så vil vi meget gerne høre fra jer.
Helt konkret om udstillingen:

Den skal belyse temaet, og flere kunstnere kan evt. gå sammen om at etablere udstillingen.
Kulturdagene er fra den 7.4. til den 22.4 2018
Der er planlagt fernisering den 5.4. kl. 16 – 17.
Den foregående udstilling tages ned den 23.3., så er det påske, og derefter kan den nye udstilling hænges op.
Udstillingen skal tages ned først i uge 18.
Der er plads til 20 – 25 billeder, afhængigt af størrelsen.

Omkring udstillingen:

Lejre Kunstforening står for presseinformation: avisartikler i lokalblade samt i Dagbladet, info på Kultunaut / Oplev Lejre samt omtale på Lejre Kommunes officielle presseinformation.
Det forventes, at kunstneren / kunstnerne ved ferniseringen fortæller om udstillingen i relation til kulturdagstemaet.
Kunstnerne står selv for ophængning / nedtagningen af værkerne.
Der er ingen økonomiske aspekter i forbindelse med udstillingen.
Kontakt os, hvis du alene eller sammen med en anden kunstner vil udstille i kulturdagene.

Venlig hilsen og godt nytår

Eva Kjær Hansen                  Karin B. Dall                         Flemming Jensen

evakjeha@gmail.com              k.f.dall@privat.dk                    fljvedfjorden@gmail.com

Dec. 2017:

Kære medlemmer i Lejre Kunstforening

Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste.
Det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.

 

Med tonerne fra Weyses og Ingemanns julesang, ”Julen har bragt velsignet bud”, ønsker Lejre Kunstforenings bestyrelse jer alle en rigtig glædelig jul.

Tak for gode stunder i året, der gik, og velkommen til det kommende års første arrangementer:

Udstilling på rådhuset i Allerslev: Fernisering torsdag den 18. januar klokken 16-17:
Billedkunstnerne ULLA BORCK og HENRIK HØYER, begge ”AtelierART and WORD”udstiller grafiske arbejder, malerier, ”Paper Art”, ”Artist Books” og foto

Udstilling på biblioteket i Kr. Hyllinge: Fernisering den 1. februar kl. 17 – 18:
Keramiker TORBEN NIELSEN udstiller sine værker i montrerne på biblioteket, og kunstforeningen lader samtidig Poul Ørsted Pedersens tegninger fra lejreegnen blive vist i denne del af vores kommune

Kør-selv-tur til  KØS søndag den 4.februar, hvor vi mødes i Køge kl. 13.45
Vi følger en rundvisning, hvor temaet er: Hvad gør kunst på hospitaler? Der produceres kunst som aldrig før til landets hospitaler og de nye supersygehuse. Men hvilken forskel gør kunst på hospitaler? Kan den adsprede, ligefrem helbrede? Hvor tæt på patienten må kunsten gå, og hvor diskret bør den være?  (Turen er gratis.)

Og så på gensyn til jer alle ved Generalforsamlingen den 1.3. kl. 19 på Domus Felix

Glædelig jul fra os alle i bestyrelsen

Mogens Petersen, Jytte Saugmann og Vivi Holm

 —–

Nyt pr 26. nov. 2017

Nyt fra bestyrelsen:

Lejre Kunstforening har ved sit seneste bestyrelsesmøde valgt ny formand og næstformand, idet vores formand gennem mange år, Mogens Petersen, har valgt at forlade den post, han har haft gennem 7 1/2 år.

Mogens havde i nogen tid over for bestyrelsen varslet sin fratrædelse. Bestyrelsen var derfor forberedt på hans ønske om, at omkonstitueringen skulle ske inden generalforsamlingen i 2018.
Mogens fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Kunstforeningen er Mogens tak skyldig for en meget stor indsats og ikke mindst for et altid vågent øje for, hvad der sker i forbindelse med kunst og kunstneriske udtryksformer i vores område. Det vidsyn har afspejlet sig i bestyrelsens arbejde og i nogle af de udtryksformer, vi har præsenteret medlemmerne af Lejre Kunstforening for.

Bestyrelsen valgte Vivi Holm som formand og Jytte Saugmann som næstformand, og vi siger begge velkommen til samarbejdet om vores fælles forening.

***

Bestyrelsen har fastlagt generalforsamlingen 2018 til torsdag den 1. marts kl. 19 i Domus Felix i Lejre.

Stor hilsen fra bestyrelsen

Jytte Saugmann og Vivi Holm

—–

Nyt pr nov. 2017:

Kunsten som livsnerve

Lejre Kunstforening præsenterer ny udstilling på rådhuset i Allerslev, hvor Aase Frimodt Jensen og Alan Hauge udstiller

 

Lejre Kunstforening udstilling på rådhuset i Allerslev giver indblik i to vidt forskellige kunstneres verden: Aase Frimodt Jensen arbejder med granit og gnejs som naturens forunderlige urmateriale, fordi stenene rummer historien om tilblivelse og udvikling, mens vores anden kunstner, Alan Hauge, om sig selv siger, at ”jeg leger med billeder lige fra de rent fotografiske til de rent digitale værker”.

Om begge kunstnere kan det siges, at skabelsesprocessen og dermed legen med materialet, med det visuelle, opleves som en livsnerve.

Aase Frimodt Jensen fortæller, at hun bor midt i naturen ved skov og mark og glæder sig hver dag over årstidernes skiften.
Efter vinterens mørke og kolde tid vågner væksternes livskraft ganske langsomt frem igen og byder på de smukkeste skud, på knopper og blade. Den kolde, hårde sten bliver tilsvarende i hendes hænder forvandlet til en blød, livgivende form.
Men foråret lokker også dyr frem, som giver inspiration til skulpturelle ænder, fisk, tudser, spurve, – ja, endog eksotiske dyr som leguaner, elefanter og flodheste. ”Roskilde Oplevelseshavn” har her valgt at lade Aase Frimodt Jensens sæler ligge i vandkanten sammen med hendes ænder, der nærmest svømmer rundt, når vandet står i den rigtige højde i havnebassinet.

Hos Alan Hauge er udtrykket bl.a. lagt i malerier, der kan være fremstillet på papir, pap, lærred eller andet egnet underlag og ofte i kombination med strukturelelementer, papirklip, stregtegninger og måske med enkelte tekstudsnit lagt ind.
Malerierne er abstrakte, og alligevel skubber de ofte til fantasien og får den til at digte en lille historie. Legen med underlag, komposition, skygger og farver er drivkraften i hans værker, hvor kun fantasien sætter grænsen for det billede og den historie, der formidles.
Alan Hauge udtrykker essensen i sin kunst og dens dynamik i kombination med sit eget engagement ved at bruge billedsprogsudtrykket ”livsnerve”, – den menneskelige urkraft, som skaber ud fra det materiale, der er i hænderne.

Og derved hænger udstillingen trods værkernes forskellighed sammen.
Der ligger en drift til at udnytte sit materiale og til at lade det ufærdige værks ”natur” blive et medskabende element, som det så gælder for kunstneren om at udfri.

Udstillingen er kommet i stand som et led i det samarbejde, Lejre Kunstforening har med Lejre Kommune om udstillinger på rådhuset i Allerslev. Der er fernisering torsdag den 30.11. fra kl. 16 – 17, og værkerne kan opleves frem til den 11. januar.

Vivi Holm

 

Lukket for kommentarer