Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen:

Nyt pr. 18. maj 2019

”Improvisationer” 
 
Fernisering torsdag d. 23. maj kl 16-17. Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, Lejre. 

Billedkunster og musiker Tine Refsgaard, der bor i Hvalsø, udstiller i perioden 20. maj til 28. juni på rådhuset i Allerslev. Der er fernisering d. 23. maj kl. 16 med introduktion og rundvisning ved kunstneren samt et kort musikalsk indslag med Tine Refsgaards kor, ”Visible Voices”. Lejre Kommune byder på et forfriskende glas.

I sit arbejde som kunstner finder Tine Refsgaard forløsning og kraft, fordi kunsten kan rumme mørke og lys, alvor og leg. Hun oplever, at kunsten taler ”helhedens sprog” og herigennem indfører hun os i sin verden gennem ord, billeder og musik. Virket som professionel musiker  – sangskriver, sanger og korleder  – startede på konservatoriet for 20 år siden, hvor titlen som udstillende billedkunster er ny.

Denne udstilling præsenterer Tine Refsgaards malerier, der alle er improvisationer. De er skabt ”forlæns”, udtrykt på Søren Kierkegaardsk, de er skabt uden mål men i stedet som proces.
”Et menneskeliv er en improvisation, som kræver mod, ydmyghed, fantasi, kærlighed og indlevelse”, fortæller Tine Refsgaard, ” – noget af dét håber jeg, mine billeder kan være katalysator for”.

Værkerne kan købes ved henvendelse til kunstneren. Mere information på www.tinerefsgaard.dk

 

Nyt pr. 11. maj 2019:

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening
Hen over sommeren har vi en række tilbud til jer, som lægger op til stor deltagelse og forhåbentlig også store oplevelser:

Det første er HOLBÆK ART den 13.6. kl. 17
Som omtalt i tidligere nyhedsbrev vil vi invitere jer på en guidet tur i Holbæk, hvor   Mogens Christiansen vil præsentere os for nogle af de gavlmalerier, der gennem de sidste seks år er blevet malet med støtte gennem institutionen Holbæk Art.  …….
(Se mere om turen i det vedhæftede bilag) 

Biennalen i Lejre Kunstforening
Det er nu, vi åbner for tilmelding til at deltage i biennalen, og tilmeldingsfristen er den 14. juni.
(Se alle de konkrete oplysninger i vedhæftede bilag)

Afrika i Lejre
Som I har kunnet læse om i tidligere nyhedsbreve og i Dagbladet, har vi et stort samarbejdsprojekt på bedding om kunst i Afrika og specielt i Zimbabwe.
Vi har planlægningsmøde i nær fremtid, og det vil formodentlig give anledning til et snarligt nyhedsbrev til jer med en oversigt over samtlige arrangementer.

Derfor blot appetitvækkeren her om lidt af det, I kan se frem til:

En åbning af hele Afrikaprojektet, som vi har lagt i tilknytning til Lejre

Kunstforenings Biennale lørdag den 10.august

Udstilling af skulpturer og malerier på KunstSmedjen i Musicon

Korworkshop med Papayakoret på Kirke Hyllinge Bibliotek

Koncert med Papayakoret

Stafet for Livet og her udstilling af samt auktion over shonaskulpturer

Og så vores egne arrangementer med stenskulpturworkshop for børn og voksne den 7.9. samt matiné den 8.9., begge dele på Domus Felix

Glæd jer til det samlede program, hvor også Hvalsø Bio, skoler i Lejre Kommune, kirker ….. og andre har budt ind som aktører eller værter for dele af programmet. 

Stor hilsen og på gensyn ved vores arrangementer 

Lejre Kunstforenings Bestyrelse
Vivi Holm

Bilag: Holbæk Art:

       

Husk mit navn, Holbæk Bibliotek                         Catrine Raben Davidsen, Studiestræde

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening

Som omtalt i tidligere nyhedsbrev, vil vi invitere jer på en guidet tur i Holbæk, hvor Mogens Christiansen vil præsentere os for nogle af de gavlmalerier, der gennem de sidste seks år er blevet malet med støtte gennem institutionen Holbæk Art.

Turen finder sted torsdag d. 13. juni med start kl. 17.00 fra Restaurant Sidesporet (Vandrerhjemmet, Ahlgade 1B). Turen vil tage knap to timer og vil foregå i den centrale del af Holbæk. Der er mulighed for at invitere gæster med (nabo, familie, venner) – vi kan deltage op til 25 på turen.

Efter rundturen er der mulighed for at slutte af med en let anretning (Pariserbøf til 105 kr.) på Restaurant Sidesporet.

Prisen for den guidede omvisning er 50 kr. pr. medlem af foreningen – en gæst skal betale 70 kr.

Tilmelding sker senest mandag d. 3. juni til Uffe på mail uffe4070@gmail.com eller mobil 20629378 – skriv om du/I vil deltage i spisningen efter turen. Der er mulighed for at få vegetarmad, men skriv det til mig, hvis det er et ønske. Mad og drikke afregnes med restauranten.

Efter tilmeldingen skal betalingen ske til foreningen på MobilePay 50436 eller overføres netbank reg.nr. 2403 konto 2551638920.

Vi håber, vi ses d. 13. juni.
Eva og Uffe

 

Bilag: Biennalen:

Tilmelding til LK’s 7. biennale

Nu er der åbent for tilmelding til Lejre Kunsforenings 7. biennale, der holdes i
Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre, 10.-31 august 2019 

Alle udøvende kunstnere og billedmagere som er medlemmer af Lejre Kunstforening kan deltage. Ønsker du at deltage uden at være medlem, må du melde dig ind i foreningen. Kontakt Aase Jensen aaj1@live.dk. Pris for et års medlemskab: 220 kr.

Sidste frist for tilmelding er: 14. juni 2019 kl. 24.00

Tilmeldingen sker ved at sende en mail til kaareskou@gmail.com med oplysninger om: navn, e-mailadresse, telefonnummer og antal værker (har du ikke e-mail, kan tilmelding om fornødent ske til Kaare R. Skou, telefon 29260414).

Hver deltager kan tilmelde op til fire værker med sikkerhed for, at mindst to af dem bliver udstillet, med mindre værkerne er meget store.

Prisen for at deltage i biennalen er:

1-2 værker kr. 150
3 værker kr. 200
4 værker kr. 250

Betalingen sker kontant eller pr. mobilpay ved indleveringen

For værker som for eksempel smykker, der består af mange mindre enkeltdele, betales 250 kr.

Indlevering af værkerne finder sted i Domus Felix søndag den 4. august 2019 kl. 15.00-17.30 eller mandag den 5. august 2019 kl. 16.00-19.00 eller efter aftale med Kaare R. Skou på telefon 29260414.

Kurator er Erik Schwartzbach, Musicon i Roskilde.

Som noget nyt vil denne 7. biennale indeholde en ’udstilling i udstillingen’ med værker af skulptøren Rickson Zavare Murehwa fra Zimbabwe som et led i projektet Afrika i Lejre. Biennalen og Afrika i Lejre åbnes med en fernisering den 10. august 2019 klokken 13.00 af borgmester Carsten Rasmussen. Skriv det i kalenderen.

I Kunstforeningens 6. biennale for to år siden deltog 37 af foreningens medlemmer, så tøv ikke med at melde dig til.

God fornøjelse og med venlig hilsen

Kaare R. Skou

 


Nyt pr. 11. april 2019:

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og det bliver Vivi Holm, der fortsætter som formand, mens Kaare R. Skou overtager opgaverne som næstformand efter Jytte Saugmann. Som henholdsvis kasserer og sekretær blev Flemming Jensen og Karin Dall genvalgt.

Vi er godt i gang med at planlægge en række aktiviteter, som vi håber I vil skrive ind i kalenderen og bakke op om, når de konkrete indbydelser går ud.

v  Kunst i det åbne landskab

Først er der samarbejdet med Lyndby Kulturforening, hvor I netop har modtaget indbydelsen til ”Forårets kør-selv-tur” rundt i Lejre den 13.4 kl. 10.
(Bestyrelsen i Lejre Kunstforening har besluttet at lade denne tur indgå som også vores tur for bl.a. at styrke mulighederne for at gennemføre en ”medlemstur”, – og så er det jo vores tidligere formand, som med sin store viden om kunst i Lejre fører deltagerne rundt til kunstoplevelser i det åbne landskab.)

v  Holbæk Art
Vi har planlagt en guidet rundvisning i det indre Holbæk, hvor vi bl.a. skal opleve byens gavlmalerier.
Datoen er torsdag den 13. juni kl. 17 i Holbæk. Turen vil vare ca. 2 timer. Vi mødes ved vandrerhjemmet. Vi har planlagt en let anretning på Holbæk Vandrehjem, efter vores rundtur er slut.

Der kommer særskilt invitation, men marker allerede nu datoen i jeres kalendere.
Turen er for medlemmer, ægtefæller, venner, naboer …. og hvem I ellers gerne vil dele en spændende aften med.
Pris: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster (- og hertil kommer udgiften til maden) Antal deltagere er begrænset til 25.

v  Lejre Kunstforenings 7. Biennale
Vi indbyder til stor fernisering lørdag den 10.8. kl. 13.30, hvor vi også fejrer åbningen af det store afrikaprojekt med de mange tilbud til både medlemmer og ikke-medlemmer: ”Afrika i Lejre”. (Se nedenfor.)

Der kommer information ud i maj måned om biennalen, hvor alle medlemmer kan indlevere 4 værker og være sikre på at få i al fald 2 værker med på udstillingen.
Biennalen varer til den 31.august.

v  Afrika i Lejre
Der venter jer en sand oplevelsespalet af muligheder, hvor vi orienterer jer om det samlede program, når den sidste endelige aftale er truffet.
Men I har også mulighed for at følge med i pressen, hvor vi med forhåbentlig stigende intensitet vil få bragt omtale af det omfattende projekt.

Foreløbig lidt om nogle af de mange muligheder:      

Den 10. august: Lejre Kunstforenings biennalefernisering bliver også åbningen af ”Afrika i Lejre”, og vi er i gang med at tilrettelægge en eftermiddag, hvor der også bliver en afrikansk dimension

Projektet er med i ”Stafet for Livet” i Borrevejle

Der er workshops for børn på to af skolerne i kommunen, hvor eleverne får mulighed for at lave stenskulpturer ud fra sten fra Zimbabwe, som vi har fået transporteret hjem i en container sammen med de professionelt fremstillede skulpturer, som skal udstilles rundt i kommunen.

Vi viser udstillinger af afrikansk kunst på Musicon og på biblioteket i Kr. Hyllinge

Der er korworkshop og koncert med Papayakoret

Og så har vi vores eget stenskulpturkursus for børn og voksne på Domus Felix den 7. september, og dagen efter  (den 8. sept.) har vi matiné med oplæg om forholdene i Afrika, så er der spisning, og aftenen afsluttes med en fængende koncert med Miriam Mandipira og hendes akkompagnatører.   

v  Lejre Kunstmesse er fastlagt til den 16. og 17. maj 2020.

Vi håber på god opbakning fra ”vores” egne kunstnere og fra andre kunstnere, som I giver invitationen videre til, når den bliver sendt ud i den kommende tid

 

LK-nyt fra medlem til medlem

Fra 1. april blev LK-nyt med meddelelser om medlemmernes aktiviteter ændret på flere måder. Kaare overtog arbejdet fra Aase, udsendelserne sker nu i to blokke om måneden i stedet for løbende, der er skiftet it-system og distributør af meddelelserne, og kravet til indhold er til en vis grad blevet standardiseret. Alt i alt giver det mange muligheder for, at der er opstået fejl. Derfor:

Hvis du plejer at modtage LK-nyt, men ikke har fået det i din mailboks den 2. april, og ikke får det den 16. april, så send en reklamation til kask@newmail.dk, så jeg kan få fejlen rettet. 

Næste udsendelse igen ventes foretaget den 2. maj med deadline for stof den 1. maj

 

UDSTILLINGER i den kommende tid:
Domus Felix:           Her udstiller Søren Larsen frem til den 25.april.
Og i maj kan I opleve Inger Thomsens billeder, som Asger Thomsen udstiller.

Stor forårshilsen fra bestyrelsen
Vivi Holm     


Nyt pr. 16. marts 2019

Vi har desværre måttet aflyse tegnekursus 3 den 30. marts 2019 pga. manglende tilmeldinger.

Nyt pr. 1. marts 2019

Aage Engelbert på Rådhuset i Lejre:

Udstillingen kan ses på Rådhuset i Allerslev  fra tirsdag den 5. marts 2019 til 31. maj 2019, hvor der vil være udstillet ca. 30 af Aage Engelbert´s spændende malerier.
Der holdes fernisering torsdag den 14. marts kl. 16,00 – 17,00 på Rådhuset i Allerslev. 

Lidt om Aage Engelbert:
Aage E bor i Lejre ved Hule Mølle
Født 1940
Han er maler og billedhugger
Har modtaget undervisning hos maleren Karl Larsen fra 1962-1966
Aage Engelbert debuterede i 1968 på Kunstnernes Efterårsudstilling
Har modtaget Henry Heerup´s legat, 198i 

Aage Engelbert er en meget spændende maler med sin helt egen palet. Hans billeder er rige på detaljer og lag. Aage Engelbert finder sine motiver i det nære og er stærkt inspireret af sit hjem, der ligger ved Hule Mølle, og skov og mark omkring. Også Lejre´s historie er en vigtig inspirationskilde for Aage Engelbert. Da billederne er fulde af detaljer er det altid spændende at gå på opdagelse i motiverne, hvor der hele tiden dukker nye ting frem.

Aage Engelbert er slået igennem hos kunstsamlere i ind- og udland. På Rådhuset i  Allerslev hænger tre malerier af Aage Engelbert.

 Nyt pr. 11. feb. 2019 

NYHEDSBREV 

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening 

Vi har nogle nyheder til jer, som vi glæder os over at kunne dele med jer:

Kunst for alle
Vi er sammen med Osted Idrætsforening og kunstneren Poul Erik Bermann i fuld gang med at tilrettelægge en stor Kunstmesse i Osted den 25. og 26. maj 2019. Invitationen er vedhæftet.
Vi opfordrer jer til også at formidle invitationen videre til kunstnere, som I antager måtte være interesserede.
Kunstudstillinger på Hvalsø Skole
Lejre Kunstforening har fået en opfordring fra Hvalsø Skole om at formidle kunstnerkontakter, så eleverne kan stifte bekendtskab med vidt forskellige kunstneriske retninger og samtidig opleve kunsten som en naturlig del af deres hverdag.
Se vedhæftede samarbejdsaftale, som vi håber, I vil tage godt imod, og byde ind på med tilbud om at udstille. (Kontakt Vivi Holm, vh@pigespejder.dk)
Tegnekursus Aflyst!
Lejre Kunstforening inviterer igen til tegnekursus lørdag den 30. marts kl. 10-15 i Domus Felix. Igen er det H.C. Andersen-tegneren Kasper Købke, som inspirerer og vejleder.
Deltagerprisen for både børn og voksne er 175 kr. For medlemmer af kunstforeningen, eller hvis man melder sig ind, er prisen 125 kr. Beløbet indsættes på  konto reg. nr. 2403, kontonummer 2551 638 920 eller via MobilePay på nummeret 50436.
(Kontakt Eva Hansen, evakjeha@gmail.com)
Sidste frist for tilmelding er 15.marts 2019.
 

Ferniseringer: 

Kirke Hyllinge Bibliotek:

Billedkunstner og skulptør Erling Jehrbo udstiller i Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, Kirke Hyllinge.
Der er fernisering torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.
Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid frem til og med onsdag den 3. april 2019.

Domus Felix:

Annemarie König Poulsen, Allan Borring og Frederik Stadsager Larsen udstiller deres værker i Domus Felix frem til den 30.3.
Kunstnerne inviterer til fernisering søndag den 3. marts fra klokken 14 til kl. 16, og udstillingen vil kunne ses, når der er åbent i Domus Felix i forbindelse med de mange aktiviteter.

Stor hilsen og på gensyn ved generalforsamlingen onsdag den 27. februar på Østergård i Lille Karleby.

Bestyrelsen for Lejre Kunstforening

Vivi Holm

(Bilag er sendt ud til medlemmerne pr. mail)


 Kunstdage i pinsen 2019 

Invitation til at deltage i årets kunstdage i Lejre Kommune.
Deadline for tilmelding 28. februar 2019.

Kom og vær med til kunstdage i Pinsen 2019: Konceptet går i sin enkelhed ud på at åbne atelier, kunstværksteder og gallerier op for alle interesserede der i løbet af pinsen har lyst til at tage på rundtur i det midt-og vestsjællandske kunstliv. Målet er at fremvise den mangfoldighed der er af kunst og kunsthåndværk til glæde for de mange besøgende samt at I som kunstnere/udstillere forhåbentligt også har mulighed for at begejstrer de forbipasserende i en grad at de erhverver kunstværker med sig. Lejre Kommune har medvirket i dette projekt siden 2008 og vi håber at også du har lyst til at medvirke hvad enten det er for første gang eller du har været med igennem en årrække. Den mellemkommunale styregruppe sørger for at der i perioden op til bliver annonceret vidt og bredt om projektet; såvel gennem pressen med annoncer, hjemmeside, app, pressemeddelelse som gennem foldere og plakater. Sidstnævnte modtager I også, således at I kan medvirke til at ”sprede det gode budskab”

Midt- og Vestsjællandske Kunstdage gennemføres igen i 2019 i et samarbejde mellem Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Lejre og Ringsted Kommuner. 

Tid og sted: Midt- og Vestsjællandske Kunstdage afholdes lørdag 8. juni, søndag den 9. juni og mandag den 10. maj 2019, med minimum åbningstid fra klokken 11.00–17.00 alle dage. Deltagerkredsen er gallerier, kunstnere og kunstværksteder. Deltagere fra 2018 har i princippet første prioritet til at deltage i 2019. Øvrige pladser tilbydes til nye deltagere efter først-til-mølle-princippet, men lad vær med at fortvivl. Vi har altid haft plads til alle J 

Folder, plakat og hjemmeside, app og facebook: Midt- og Vestsjællandske Kunstdage udgiver en folder og en plakat, har en hjemmeside og en facebookside og en kunstdage-app.

Alle deltagere præsenteres i folder, på hjemmeside og i appen med 1 stk. foto (af kunstværk, kunstner eller udstillingssted), udstillingsadresse, beskrivende tekst som I selv leverer udkast til (max 150 anslag til folder, 2500 til hjemmesiden) og et nummer til kortplacering. Hjemmesiden www.kunstipinsen.dk opdateres naturligvis med dette års deltagere.

 

Tilmelding for deltagere i Lejre Kommune: Du skal have:

·         1 kort tekst (max. 150 anslag) til folderen.

·         1 længere tekst (max. 2500 til hjemmesiden)

·         1 foto skal være i høj opløsning og i bredformat til folderen.

·          1-2 foto i højformat og gerne lavere opløsning til appen.

Tilmeldingen er aftalemæssigt og økonomisk bindende. Sidste frist for tilmelding og indbetaling er den 28. februar 2019. Tilmeldingsblanket skal returneres til trli@lejre.dk sammen med billederne. Tilmeldingsblanket er vedhæftet denne mail. 

PR og markedsføring: Der bliver ligesom tidligere år produceret en folder, en A3-plakat og en A2-plakat. Deltagere får 50-100 foldere og konkurrencekuponer, 4 A3-plakater og 2 A2-plakater til egen markedsføring. Desuden præsenteres alle deltagere på hjemmesiden appen.

Der annonceres bredt både lokalt og i et udvalg af landsdækkende medier for Vestsjællandske Kunstdage, og der udsendes pressemeddelelser til regionens dagblade, ugeaviser, DRP4 Sjælland og TV2 Øst. Lokalblade ugeaviser etc. informeres af kommunens lokale koordinator for kunstdagene, der også sørger for information på kommunens hjemmeside. 

Konkurrence: Der afholdes en konkurrence blandt de besøgende i Midt – og Vestsjællandske Kunstdage. Deltagelse i konkurrencen opnås ved besøg på mindst fire udstillingssteder.

Der udloddes 10 gevinstbeviser á 1500 kr. til køb af kunst hos deltagerne i Midt- og Vestsjællandske Kunstdage. 

Pris: Prisen for at deltage i Midt- og Vestsjællandske kunstdage er igen i år 800 kroner per kunstner/atelier eller galleri/kunstværksted. Udover kunstnernes egenbetalingen støttes kunstdagene også af de deltagende kommuner. 

Betaling: Indbetaling af deltagergebyret på 800 kroner skal ske til Lejre Kommune, reg. nr. – kontonummer senest 28. februar 2019 til Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer 0010191351 og mærke din indbetaling med “Kunstdage i Pinsen 2019” og dit navn.

Skulle der være spørgsmål til det ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte mig på på 21 16 88 30 eller trli@lejre.dk

Jeg glæder mig til at høre fra jer og håber, I har lyst til at deltage i Midt- og Vestsjællandske Kunstdage i Pinsen 2019. Kender du kunstaktører fra Lejre Kommune som ikke har modtaget denne invitation, er du velkommen til at sende den videre til dem. Vi vil gerne have så mange med som muligt.

Venlig hilsen
Trine Lindhardt-Roux
Kulturkonsulent
Lejre Kommune

 TILMELDING – KUNSTDAGE I PINSEN 2019:

Tilmelding sker ved at udfylde skemaet nederst, og for at du kan blive præsenteret bedst muligt på vores forskellige platforme (hjemmeside, folder, app mm) bedes du gøre følgende:

 1. Udfyld skemaet med kontaktoplysninger 
 1. Skriv en kort beskrivende tekst, max. 150 anslag, til trykt folder og app 
 1. Skriv en længere tekst, max 2500 anslag, til hjemmeside 
 1. Vedhæft 1 foto i bredformat og høj opløsning til folder og hjemmeside. 
 1. Vedhæft 1-2 fotos i højformat til appen, her må opløsningen gerne være lav (1000×1333 pixels om muligt)

_____________________________________________________________________________

Deltagers navn:

Udstillingsstedets navn:

Adresse:

Postnummer/By:

Telefon/Mobil:

Webside/ E-mail:

Kort og præcis tekst til folderen max. 150 tegn. Det er en god ide at skrive hvis du er professionel kunstner. ( Redigering kan forekomme ved mere end 150 tegn)

En noget længere tekst max 2500 tegn til hjemmesiden. Her kan du gå i dybden med dit virke ( Redigering kan forekomme ved mere end 2500 tegn): 

Skemaet samt billedfil (fx jpg, bif eller gif) af kunstværk eller logo skal sendes til Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux.  Såvel Billedfil samt tilmeldingsseddel skal mailes til  trli@lejre.dk. Husk også at indbetale de 800 kr til Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer 0010191351. Anfør ” Kunstdage 2019” samt dit navn.

 


 Nyt pr. 16. jan. 2019:

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2019

onsdag den 27.2.2019 kl. 19 på Østergård

Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge

Ifølge vedtægterne er følgende dagsorden til behandling:

 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent samt referent
 2.  Bestyrelsens beretning for medlemsåret 2018 til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til efterretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget for 2019 og fastlæggelse af kontingent for 2020.
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år
 7. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

Ad 2: Årsberetningen for 2018 er vedhæftet og lagt på kunstforeningens hjemmeside

Ad 3: Det reviderede regnskab for 2018 er vedhæftet

Ad 4: Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden senest den 12.2.2019 (vh@pigespejder.dk)

Indleverede forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage inden generalforsamlingen

Ad 5: Budgettet for 2019 vil blive fremlagt til orientering på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020.

Ad 6: Ifølge vedtægterne skal der i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er:
Kaare R. Skou   modtager genvalg

                          Flemming Jensen  modtager genvalg

                          Vivi Holm  modtager genvalg

Ad 7: Ifølge vedtægterne skal der hvert år vælges en 1. og 2. suppleant for 1 år.
På valg er Inger Odgaard, som genopstiller
Bestyrelsen foreslår Uffe Søborg som den anden suppleant i stedet for Anne Wärme Vestergård, som ikke genopstiller.

Ad 8: Vore to revisorer er henholdsvis Birthe Baxter og Søren Larsen. Begge genopstiller.
Pram Gad genopstiller som revisorsuppleant

 

Velkommen til generalforsamlingen:

Ved generalforsamlingen vil der være salg af kaffe, kage og vin samt vand.

Vi opfordrer til evt. selv at medbringe de fremsendte dokumenter, idet de ikke vil ligge til uddeling. Derimod vil vi uddele et antal eksemplarer af regnskabet.

Bestyrelsens arbejde er i høj grad organiseret som udvalgsarbejde, og vi er meget åbne for, at der i disse udvalg også sidder andre medlemmer af Lejre Kunstforening, som kan bidrage med ideer,  perspektiver og kontakter vedrørende foreningens aktiviteter.

I tilknytning til generalforsamlingen vil der som sædvanligt være bortlodning af indkøbte kunstværker. Alle værkerne vil kunne ses umiddelbart inden generalforsamlingen på Østergård, hvor der er åbent fra kl. 18.40, og I vil allerede nu kunne se dem på Lejre Kunstforenings hjemmeside http://www.kunstilejre.dk/

Generalforsamlingen vil afsluttes med bortlodning af indkøbte kunstværker.
Se vedtægterne på vores hjemmeside, prg. 6
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet udstede en fuldmagt, som skal være behørigt underskrevet. Intet medlem, som deltager i generalforsamlingen, kan repræsentere mere end én fuldmagt.

Hilsen og på gensyn

Bestyrelsen for Lejre Kunstforening

 

Årsberetning for medlemsåret 2018

Bestyrelsens arbejde fra generalforsamlingen 2018 frem til generalforsamlingen februar 2019

En ny bestyrelse er valgt:
Efter generalforsamlingen 2018 bød vi velkommen til to nye medlemmer, Ole Meibom og Kaare R. Skou. Derefter fastlagde bestyrelsen sin arbejdsfordeling med Vivi Holm som formand, Jytte Saugmann som næstformand, Flemming Jensen som kasserer og Karin Dall som referent.

Medlemstal:
Bestyrelsen har primo december 124 medlemmer, og heraf er i al fald 53 udøvende kunstnere, men der kan sagtens være flere, hvilket nok afhænger af, hvordan den enkelte opfatter sig selv i perspektiv til definitionen af betegnelsen ”udøvende”.
I efteråret har vi sendt indbydelser / opfordringer ud til en række firmaer om at tegne et firmamedlemskab. Det vil forhåbentlig give os en større medlemskreds, hvilket også betyder, at vi når ud til flere med tilbud om aktiviteter, men det ligger også i firmamedlemskabet, at vi vil være behjælpelige med at etablere udstillinger i (eventuelt) firmaets kantine.
Også kontakten til foreningerne har vi arbejdet med, og her har vi bl.a. oprettet to nye medlemskaber: ”Lejre Husflids Forening” og ”Lyndby Kulturforening”.
Bestyrelsens arbejdsmetoder:
Der har været afholdt bestyrelsesmøder omkring hver anden måned, og tiden mellem møderne er med stor intensitet blevet brugt til udvalgsarbejde.
Bestyrelsen har som sin arbejdsmetode valgt og gjort til praksis, at ”et projekt” indledes med, at bestyrelsen fastsætter rammerne for et udvalgsarbejde og nedsætter et udvalg, som herefter udarbejder et budget og nogle tilrettelæggelsesstrategier, som så normalt lægger op til bestyrelsesgodkendelse …. og derefter fortsætter udvalget så med sit tilrettelæggelsesarbejde frem mod at gennemføre et projekt / en aktivitet med eventuel støtte fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Det har fungeret særdeles godt, og mange bestyrelsesmedlemmer og nu og da også andre omkring os har lagt en stor indsats ind til gavn for Lejre Kunstforening, hvor vi så efter arrangementets gennemførelse har evalueret med en fremhævelse af, hvad der er gået godt, samt en kiggen indad for at vurdere, hvad vi kan eller bør gøre anderledes en anden gang.
En meget væsentlig faktor i denne proces har været økonomistyring, så vore begrænsede midler bruges bedst muligt. Konkret betyder det, at ethvert arrangement skal hvile i sig selv, hvilket dog ikke udelukker, at bestyrelsen ved begyndelsen på et projekt kan bevilge et støttebeløb (- hvilket kan være nødvendigt for at opnå ekstern støtte).
Udstillinger:
Vedrørende udstillingerne er det som sidste år:
Vi har 3-måneders udstillinger på plejecentrene i Hvalsø og på Bøgebakken.
Vi har tilsvarende udstillinger på lægehuset i Kirke Hyllinge og på et af lægehusene i Hvalsø
Vi har udstillinger på begge kommunens rådhuse, hvor vi i Allerslev tilpasser vores udstillinger med det brug, Lejre Kommune selv måtte have af udstillingsvæggene (- og det giver normalt udstillinger af op til 3 måneders varighed), mens vi i Hvalsø har ”lidt elastik” i udstillingsperioderne.
Vi har også enkelte udstillinger i Såby gamle Skole samt på biblioteket i Kr. Hyllinge, og endelig er der Domus Felix, hvor vi står for udstillingerne, når lokalerne ikke er reserveret til andre, der også skal bruge vægpladsen

Vi modtager som Kunstforening stor ros for vores udstillinger. På rådhusene kommer de ansatte ved udstillingsskift og tilkendegiver glæde over de kunstoplevelser, vi giver dem i deres hverdag, og de kan få ideen at tilføje, at ”nu må I huske også at hænge billeder op på den gang, hvor jeg har mit kontor. De hvide vægge er så kedelige.”

Noget tilsvarende gælder plejecentrene, hvor de ansatte også glæder sig over, at vi giver beboerne skiftende billeder at se på. Og specielt bemærker de ved bl.a. naturfotografier, at de er af stor værdi for de demente, som udbryder, at der har de jo selv været. Billederne har været stemningsfulde og lavet uden billedmanipulation, og de har lagt op til gode minder fra fortiden, som punktvis hentes ind i bevidstheden.

Alt dette kan kun vurderes som positivt og bekræftende, – og man kunne måske også anlægge den emotionelle vinkel og tilføje, at disse succes’er giver energi til fordybelse, engagement og udvikling af udstillingerne.

Men der må retfærdigvis tilføjes et ”men”, for vi har ofte svært ved at samle vore medlemmer til ferniseringer.

Til tider spørger vi os selv, hvad vores kerneydelse som kunstforening er, og det traditionelle svar har jo nok været, at vi har givet medlemmerne og borgerne i Lejre Kommune mulighed for at opleve vidt forskellige kunstneriske udtryksformer, samtidig med, at vi giver vore egne kunstnermedlemmer muligheder for at vise deres værker i kunstforeningens regi.
Det svar holder bare ikke mere, for ved ferniseringerne kommer meget få af vore medlemmer, så kommer kunstnerens familie og enkelte venner, og endelig er bestyrelsen rigt repræsenteret rent antalsmæssigt, og det i samvær med ægtefællerne.
Men billederne hænger der jo længe, så rådhusbesøgende ser dem, hvis de har ærinder på rådhuset.

Denne deltagelse / manglende deltagelse har ofte været drøftet ved bestyrelsesmøderne; vi har haft forskellige ferniseringstidspunkter, og vi har haft bortlodning af en mindre kunstværk, men vi har ikke fundet frem til den model, der iver større deltagelsesmæssig opbakning.
(Rådhusferniseringerne ligger fast torsdag mellem 16 og 17, hvilket der i henhold til aftale ikke kan ændres på, – men ellers er vi fleksible.)

Aktiviteter:
Her falder vores medlemsopbakning i to markant forskellige kategorier: store succeser og så det modsatte.

Vi har afholdt svensk matiné med foredrag, spisning og minikoncert.
Det blev et så velbesøgt arrangement, at vi er i færd med at tilrettelægge et tilsvarende tilbud til vores medlemmer i september 2019, som vi har skrevet ud om i jule- og nytårshilsenen.

Vi har afholdt to tegnekurser med Kasper Køpke som instruktør. Målgruppen var børn på 3. – 5. klasses niveau samt ”deres voksne”.
Der var plads til 30 på kurset, og det tal fik vi så instruktøren til at hæve til 40 ………….. og alligevel måtte vi sige nej til 9 interesserede.
Deltagerne spurgte efter et fortsættelseskursus, og det arrangerede vi så med i alt 19 deltagere.
Så er der den anden kategori:

Vi måtte desværre aflyse kør-selv-turen til Sorø Kunstmuseum, hvor Ordrupgårds guldalderkunst blev vist, mens det nordsjællandske museum selv er under opbygning.

Så har der været to andre kør-selv-ture rundt i Lejre Kommune, hvor der var sat fokus på kunsten i vores offentlige rum.
Man kan vist kun sige, at opbakningen var særdeles sparsom, så uden de få bestyrelsesmedlemmer til at hæve deltagerantallet, var de ikke blevet gennemført.

Noget tilsvarende gælder besøget på L.A.Rings museum og i den sammenhæng rundturen på Sct. Jørgensbjerg, hvor vi stod lige der, hvor kunstneren havde siddet, da han malede sit billede.
En spændende sensommeraften, som vi var et begrænset antal om at dele.

¤

Vi spørger os selv, hvorfor der er så ringe fremmøde, og vi har ikke fundet svaret.
Ved sidste generalforsamling fik vi det råd fra nogle af jer lave en bustur, hvor alle deltagerne sad samlet på vej rundt til de kunstoplevelser, vi havde udvalgt.

Vi har undersøgt mulighederne for buskørsel og her specielt prisen.
En rundvisning på et museum koster i weekenden omkring 900 kr., hvortil kommer entreen.

Summa summarum:
Udgiften til transport, besøg et par udstillinger samt frokost et sted kommer op i et beløb, hvor vi kun kan sætte en rimelig deltagerbetaling for den enkelte, hvis der deltager et antal som en stort set fuld bus.
Og det har vi ikke turdet binde an med, for vi kan ikke dække et evt. underskud med de fælles midler.

Økonomi:
Her henvises til det fremsendte regnskab, men vi vil gerne dele glæden med jer som medlemmer over, at Lejre Kommune har støttet os i et omfang, så det har været muligt at gennemføre, hvad vi vil kalde de større arrangementer, der dog også omfatter egenbetaling og et tilskud fra Lejre Kunstforening.

 

 Modtaget tilskud i 2018
 Kulturdagspuljen  Tegnekursus 1               2.000,00
 Lejre Kommune  Tegnekursus 1               5.000,00
 Lejre Kommune  Tegnekursus 2               5.000,00
 Lejre Kommune  Svensk Matiné               4.000,00
            16.000,00

Informationsformidling:

I Lejre Kunstforening har vi flere måder at kommunikere informationer ud til medlemmerne på:

Nyhedsbreve
Foreningens hjemmeside, som jævnligt opdateres
Bestyrelsens oprettede Facebook (: kræver ikke login at bruge)
Informationer fra medlem til medlem (mest brugt af vore kunstnermedlemmer og formidlet elektronisk ud til alle)
Presseomtale i ren artikelform af arrangementer og uden de oplysninger, der fordrer betalt annoncering
Bekendtgørelser i ”Oplev Lejre”, der er en del af Kultunaut (Kunstnernavn, tema og tidspunkter.)

Hertil kan så komme, hvad der lokalt annonceres i forbindelse med udstillinger på biblioteker, i menighedshuse, på Domus Felix’s hjemmeside …………. m.m.

Vi hører lejlighedsvis nogle af vore medlemmer sige, at der kommer alt for mange mails fra kunstforeningen.
Vi hører andre sige, at det er godt med et højt informationsniveau, for så kan man selv sortere og slette, hvad der ikke er interesse for.

Statistikken viser os:

 • Bestyrelsens mails (nyhedsbreve, remindere, mails ifbm GF mm) andrager 19 mails i 2018.
 • Medlem -til-medlem-info: Sammenlagt er det hen over et år blevet til 40 mails, som vores web-master har sendt ud til medlemmerne vedr. andre medlemmers arrangementer i 2018.
  De er ikke jævnt fordelt over året, idet der er en overvægt, når eksempelvis en ny sæson begynder i august

I alt modtager hvert medlem 59 mails om året med kunstforeningen som afsender.Den siddende bestyrelse har netop kommunikationen til og mellem medlemmerne som et af de kommende måneders vægtige emner, så det vil I høre mere om. Foreløbig opfordrer vi til, at I søger viden om aktuelle og kommende aktiviteter dels på hjemmesiden og på facebook, dels i aviser og i Oplev Lejre.

Årsberetningen være hermed overgivet til generalforsamlingen med tak for et godt arbejdsår

Vivi Holm
Formand

Fornyelse af medlemskab

Kære medlem

Det er nu blevet tid til fornyelse af medlemskab i Lejre Kunstforening for medlemsåret 2019.

Kontingentet er uændret og udgør 220 kr. for individuelle medlemmer, 330 kr. for par og 550 kr. for firmaer.

Beløbet bedes indbetalt/overført til foreningskontoen på reg. nr. 2403 og kontonummer 2551 638 920 senest den 1. marts 2019. Det er også muligt at betale via MobilePay på det 5-cifrede nummer 50436.
Der er desuden mulighed for at betale kontant ved generalforsamlingen den 27. februar 2019.

Skulle du imod forventning ikke ønske at forny medlemskabet, er en meddelelse herom til Aase nødvendig.

Med venlig hilsen

Flemming Jensen og Aase Frimodt Jensen,

Regnskabsansvarlige

www.kunstilejre.dk

 1. Al henvendelse vedr. kontingentbetaling bedes rettet til Aase Frimodt Jensen, Skovvejen 2, 4060 Kirke Såby. Tlf. 61764058. Mail: aaj1@live.dk

 

Nyt pr. 19. dec. 2018

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Glædelig jul og tak for samvær om de aktiviteter,
vi har delt med hinanden i det forløbne år


Vi er i færd med at planægge et varieret program for 2019, hvor vi håber, der er aktiviteter, I vil se frem til at deltage i:

 • Generalforsamlingen onsdag den 27.2. i Lille Karleby.
 • Udstillingen på Kirke Hyllinge Bibliotek, hvor kunstneren Erling Jehrbo viser sine skulpturer og malerier.
  Vi indbyder til fernisering torsdag den 7. marts, og I kan opleve Erling Jehrbos billeder frem til onsdag den 10.april.
 • Der kommer atter et spændende tegnekursus med Kasper Købke:
  Vi har afholdt et begynderkursus, hvor nogle desværre måtte opleve, at kurset var fuldt booket, så har der været et godt besøgt fortsættelseskursus, og nu inviterer vi igen til et tegnekursus, hvor vi håber på, at der deltager mange børn, – og gerne sammen med deres forældre eller bedsteforældre.
  Kurset afholdes på Domus Felix lørdag den 30.3.
 • Vi indbyder i 2019 til Biennalen, hvor rammerne i lighed med de tidligere år er Domus Felix.
  Udstillingsperioden er den 10. – 31. august.
  (Invitation til deltagelse går ud til jer omkring den 1.maj.)
 • Zimbabwe:
  Vi tilbyder ikke rejser, men vi vil give jer et kunstnerisk og samfundsmæssigt indblik i forholdene i Zimbabwe:
  Lejre Kunstforenings bestyrelse har besluttet at gå ind i et samarbejde med andre foreninger og ”private” tiltag om at arrangere en række aktiviteter i august-september rundt i kommunen.
  Det betyder blandt andet også, at kunstneren Rickson Zavare vil være blandt medlemsudstillerne på biennalen, der således får et internationalt strejf. (Se nedenfor.)
 • Vi indbyder derfor til et kursus lørdag den 7.september:
  ”Har du mon prøvet at lave stenskulpturer?”
  Vi inviterer børn på (formodentlig) 3.-6. klassetrin samt deres forældre til en dag, hvor den afrikanske kunstner, Rickson Zavare fra Zimbabwe, i samarbejde med en dansk kunstformidler inspirerer og instruerer, så alle kursusdeltagere får mulighed for at skabe en stenskulptur.

Søndag den 8. september 2019:
Her følger vi op på lørdagens skulpturkursus ved at invitere til et matinéarrangement med kaffe, oplæg om Zimbabwe og landets kunstnere, – så bliver der spisning, og dagen afsluttes med en koncert med en afrikansk kunstner.
Matineen vil være i Domus Felix, og rundt i lokalerne vil være udstillet afrikanske skulpturer, som i lighed med de andre udstillinger, der har været rundt i landet, er sat til salg til gavn for kunstnerne

 • Og så har vi alle vores udstillinger…….
  – – hvor lokale og udenbys kunstnere får mulighed for at vise deres værker, og hvor ansatte, gæster, plejecenterbeboere, kursister, folk hos lægen ……. og rigtig mange andre kan få et perspektiv på nutidig (primært) billedkunst:

På hjemmesiden kan I følge vores udstillingsplaner rundt i kommunen: Rådhusene i Allerslev og Hvalsø, Plejecentrene i Lejre og Hvalsø samt Lægehusene i Kr. Hyllinge og i Hvalsø (på Tolskovvej) og endelig er der udstillinger i Domus Felix.
Ved enkelte af disse udstillinger er der ferniseringer, og her vil vi invitere jer bl.a. via vore nyhedsbreve. Alle ovenstående udstillinger ligger i fast fra årets start, og de bliver også annonceret på vores Facebookside, som ikke kræver login, men er tilgængelig for alle.
Stor hilsen fra bestyrelsen i Lejre Kunstforening

Vivi Holm

Nyt pr. 29. nov. 2018

November 2018

Kære Medlemmer af Lejre Kunstforening

Som det første vil vi hermed indkalde jer til generalforsamling på Østergård i Ll. Karleby, og tidspunktet er den 27. februar kl. 19.

Udstillinger, som I kan opleve nu og i den kommende tid: 

Rådhuset i Allerslev: Vi indbyder til fernisering på rådhuset i Allerslev torsdag den 6.12. kl. 16-17.
Udstillingen rummer værker af Jette Tofte Bøndergaard og Rolf Andreasen, og de har givet deres udstilling titlen ”Rejsehatten”. (Udstillingen kan ses frem til slutningen af februar).

Rådhuset i Hvalsø: På Rådhuset i Hvalsø udstiller Frybjørg Kruse sine malerier fra Færøerne.

Andre aktiviteter: Måske og forhåbentligt kommer der et nyt tegnekursus for begyndere:
Som vi har fortalt om tidligere, har vi efter megen positiv respons afholdt to tegnekurser med Kasper Køpke som instruktør, og vi arbejder nu på at indbyde til et nyt begynderkursus.
Kurset er planlagt til den 30.3.2019.

Sponsorer: Bestyrelsen har besluttet at vi skal søge at engagere virksomheder i Lejre Kommune til at være vore sponsorer for at forbedre foreningens økonomi og medlemstal.. Til gengæld for et sponsormedlemskab får virksomhederne mulighed for at have kunstværker hængende i deres virksomhed i et par måneder. Sponsormedlemskabet giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. I løbet af kort tid henvender vi os til de første seks virksomheder som et forsøg. Når vi ser deres reaktion, evaluerer vi forsøget.

Stor hilsen fra bestyrelsen i Lejre Kunstforening

Vivi Holm

      

Jette Tofte Bøndergaard                                                 Frybjørg Kruse                                Rolf Andreasen

Nyt pr. 14. okt. 2018:

”Kunsten i det åbne landskab”

Vi er som kunstforening repræsenteret med et bestyrelsesmedlem i Lejre Kommunes Billedkunstråd og har derfor været med til at beslutte, at vi vil støtte kunsten i bl.a. det åbne landskab her i vores kommune:

Kære Galleri, kunstforening, billedkunstskole og kunstnere her i Lejre Kommune.

Lejre Kommunes billedkunstråd vil gerne støtte kunstoplevelser af høj kvalitet i Lejre – især oplevelser som kan foregå udendørs. Det kunne være på en mark, eng, skov, sø, vej …

Har du en ide til en ny kunstoplevelse i Lejre kommune?

Udtryksformen kan fx være en performance, en workshop eller en pop-up-udstilling. Det kan være en lokal kunstner, en gruppe af kunstnere eller kunstnere fra en anden planet. Det er op til dig.

Pulje på 40.000 kr.

Kunstrådet har afsat en pulje på 40.000 kr. Du søger ved at sende din projektansøgning inden 28. oktober 2018. Send den til Kulturkonsulent, Trine Lindhardt-Roux, trli@lejre.dk. Ansøgningen skal som minimum indeholde: ansøger, beløb, projektperiode, projektbeskrivelse og målgruppe. Du får svar på ansøgningen medio november 2018.

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Lindhardt-Roux, tlf. 21168830, mail trli@lejre.dk

Du er velkommen til at videresende denne mail til andre der kunne være interesseret i at søge puljen.

 

…………… tilbage til vore egne arrangementer, som I kunne læse om i det sidste nyhedsbrev:

Exantis
Kunstnergruppen Exantis står sammen med Mogens Petersen for den næste udstilling i Domus Felix. Der er fernisering tirsdag den 30. okt. kl. 16-18. Ved ferniseringen vil der ca. kl. 16.15 være en lille koncert med elever fra Lejre Musikskole. Alle er velkomne.

Sorø Kunstmuseum     Aflyst!
Vi har planlagt en kør-selv-tur til Sorø Kunstmuseum (Storgade 9, 4180 Sorø), hvor det her til vinter vil være muligt at opleve værker fra Ordrupgaard, som p.t. er midlertidigt lukket.
Udstillingen bærer titlen “Guld og grønne skove” og viser malerier af bl.a. Hammershøi, Eckersberg, L.A. Ring, Th. Philipsen og Peter Hansen.

Plan for turen:
Dato:  Lørdag den 10. november 2018.
Ankomst til Sorø Kunstmuseum :  kl. 13.30

Omvisning:   kl. 13.30-14.30

Kaffe og kage efter rundvisningen:  kl. 14.30-15.15
Og så er der mulighed for at opleve museets udstillinger på egen hånd frem til kl. 16.00
Prisen er 175 kr., og turen gennemføres ved mindst 15 deltagere

Tilmelding senest 31. oktober til Mogens Petersen mp@snegom.com
(Betaling samtidig på foreningens konto: MobilPay 50436, Bank: 2403 2551 638 920 )

Stor hilsen fra Lejre Kunstforenings bestyrelse 

Vivi Holm

 

Nyt pr. 27. sep. 2018:

Kære alle som deltog i tegnekursus den 14. april 2018. 

Vi har nu formået, at få Kasper Køpke til at komme og undervise/underholde på lidt videregående tegnekursus.

Håber naturligvis at dette kan have Jeres interesse. Vi hører meget gerne fra Jer.

Mange hilsener og på gensyn (forhåbentlig)

Lejre Kunstforening
Eva Hansen

Tegnekursus den 3. november i Domus Felix

Kl. 10-15 

Vil du blive bedre til at tegne? 

Lejre Kunstforening inviterer til tegnekursus

med Kasper Køpke, som er H.C. Andersen-tegner

 

Kurset er for dem der deltog i tegnekurset i april 2018. 

Både børn og voksne betaler 175 kr. hver for at være med.

 For medlemmer af kunstforeningen eller hvis I melder jer ind er prisen 125,00.

Beløbet indbetales på  konto reg. nr. 2403, kontonummer 2551 638 920 

eller via MobilePay på nummeret 50436.

 

Kontakt til Lejre Kunstforening evakjeha@gmail.com

Sidste frist for tilmelding er 15.oktober.

—–

Nyt pr. 22. sep. 2018:

Svensk Matiné

Lejre Kunstforening genoptager en succes fra foreningens start, nemlig de velbesøgte matinéer i Skibby Kino og Kulturhuset Felix i Lejre. som totaloplevelser omkring et tema.
Den kommende matiné handler om svensk kunst og kultur og finder sted i Domus Felix søndag d. 7. oktober kl. 16.00.

Der indledes med et billedforedrag ved lektor emeritus Asger Thomsen om ”Højdepunkter i nyere svensk billedkunst”.

Svensk billedkunst er relativt ukendt for mange danskere, bortset måske fra de folkekære Carl Larsson og Anders Zorn. Kunstforeningen har dog gennemført kunstudflugter til Lunds Domkirke og Lunds museer samt til kulturcentret i Hälsingborg og Sofiero Slot.
Efter foredraget er der servering af en typisk svensk ret, og derefter følger en koncert med operasangeren, sopranen Cecilia Lindwall og pianist og organist Knud Rasmussen.

Cecilia Lindwall har optrådt i Felix tidligere med operaværker, men denne gang har hun helliget sig ”kändisser” fra den rige svenske viseskat samt folkeviser og åndelige sange. Hun kan i øvrigt om kort tid opleves i musicalen ”The Phantom of the Opera” på ”Det ny Teater”.

Under spisningen underholder harmonikavirtuosen Niels Sømand med svenske viser og svensk populær musik. Niels har turneret med bl.a. Lone Kellermann, Eva Madsen fra Svalerne, Benny Holst  og Arne Würgler m.fl.

Entréen er 150,- kr. og billetter købes, ved at man overfører beløbet til Lejre Kunstforening på reg. 2403  konto2551 6389 20 eller mobil pay 50436. Mærk indbetalingen ”svensk matiné”. Billetter kan også reserveres på 51 36 51 16 og betales ved indgangen. Sidste frist for tilmelding er 3. okt. og alle interesserede er velkomne.

       

Program for Svensk koncert ved Cecilia Lindwall den 7. oktober i Lejre
1) Ack värmeland du sköna
2) Aspåkerspolskan Peterson-Berger
3) Fyra visor i svensk folkton Peterson-Berger
4) Pan Rangström
5) Tonerna Sjögren
6) Så tag mitt hjärta Alfen
7) Fjäril vingad Bellman
8) Käraste bröder Bellman
9) Så lunkar vi så småningom om Bellman
10) Gubbe Noak Bellman
11) Ut i vår hage
12) Vem kan segla
13) Den första gång jag såg dig
14) Rosa på bal Taube
15) Så skimrande Taube
16) Nocturn Taube
17) En visa om 18 svanar
18) Thank you for the music ABBA

—–

Nyt pr.18. sep. 2018:

Beklager den utydelige plakat. Der står:

Kunstnergruppen Exantis bestående af 7 kunstnere udstiller i perioden 30. okt. til 28. nov. “Steder og Stemninger”.
Der er fernisering 30. okt. kl.16-18. Ca. kl. 16.15 vil elever fra Lejre Musikskole spille. Alle er velkomne.
Udstillingen kan ses, når der i øvrigt er aktivitet i Domus Felix samt i weekenden 10.-110 nov. kl. 10-15.

—–

Nyt pr. 30. aug. 2018:                                Nyhedsbrev ultimo august 2018

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening

Sommeren går så småt på hæld, og vi har i bestyrelsen tilrettelagt en række tilbud, vi håber I vil bakke op om, ligesom vi har nogle informationer, vi gerne vil give jer.

Udstillinger:

Plejesektoren:
Vi har et udvalg, som giver kunstnere mulighed for at udstille på plejecentrene i Allerslev (Bøgebakken) og i Hvalsø samt i lægehuset i Kr. Hyllinge og i lægehuset på Tolskovvej i Hvalsø.

Vi får rigtig god opbakning fra de ansatte på udstillingsstederne, og specielt på plejecentrene er det til stor gavn (og genoplivning af ellers svundne minder), at de ældre får billeder på de ellers hvide vægge.

For tiden kan I opleve følgende udstillinger:

Søren Andersen udstiller på Bøgebakken
Walther Linis udstiller i Hvalsø Ældrecenter
Inge Knudsen udstiller i lægehuset i Hvalsø
Vibeke Sørensen udstiller i lægehuset i Kr. Hyllinge 

Domus Felix:
Tak til de mange, som har kontaktet os vedrørende at udstille i 2019. Udstillingsplanen er ved at være klar, og I vil så kunne se planen på vores hjemmeside i lighed med planerne for de øvrige udstillinger.

Her i sensommeren er den næste udstilling på Domus Felix Lone Holdes værker, og I inviteres til fernisering fredag den 31. august kl. 15-17.

Udstillingen kan derefter ses til og med den 18. september, når der foregår offentlige arrangementer i kulturhuset.
Vores to rådhuse:
Vores næste udstilling på rådhuset i Allerslev bliver med værker af ægteparret Rolf Andreasen og Jette Tofte Bøndergaard, hvor vi ud over at blive præsenteret for deres billeder, også vil høre Jette Tofte Bøndergaard give os et indblik i nogle af tidligere tiders ”dilemmaer” i malerkunsten. Baggrunden her er den bog, Jette Tofte Bøndergaard har udgivet: ”I respektfuld Erindring”.
Ferniseringen bliver den 6.12.kl. 16 – 17.

På rådhuset i Hvalsø er der for tiden muligt at se Marianne Skovgaard Nielsens naturfotografier.

 

Tag med på tur:

Stadig pladser på  L. A. Ring-turen:
Torsdag den 6. september 2018 kl. 17.30 på Brøndgade 1, 4000 Roskilde
Vi besøger L. A Rings hus, Brøndgade 1 i Roskilde med oplæg om maleren L. A. Ring og en byvandring på Sct. Jørgensbjerg med udpegning af L. A. Ring motiver.
Deltagerpris – 100 kr. incl. et glas vin. (Betaling skal ske ved tilmeldingen 2403-2551638920).

Rundt i Lejre Kommune
Vi har tidligere skrevet til jer om turen rundt i vores kommune, som bliver søndag den 9. september, og hvor der bliver mulighed for at opleve ”vores” kunst i det åbne landskab.
(Se indbydelsen, som vi tidligere har rundsendt, længere nede på siden.)

Kunstrunden:
Som I måske har set i lokalpressen, er der Kunstrunde i Lejre Kommune, hvor flere af vore kunstmedlemmer af foreningen byder indenfor til en oplevelse af den kunst, de arbejder med:
Link til info:
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=12351422
Her er link til folder:
http://www.charlottehjelholt.dk/images/KunstrundeLinkPrint.pdf

Det er den 1. og 2. september kl. 11 – 17

 

Datasikkerhed:

Også vi er naturligvis underlagt at tage vare på datasikkerheden.
Vores regnskabsfører og webmaster sender nyhedsbreve m.m. ud til alle medlemmerne.
Derfor råder hun over et elektronisk arkiv, som rummer navne, adresser, telefonnumre samt mailadresser på alle vores medlemmer.

Desuden råder regnskabsføreren over bestyrelsesmedlemmernes cpr-numre, og de er nu slettet fra det elektroniske arkiv. Oversigten er udskrevet og ligger som et dokument i en aflåst boks / et pengeskab.
(De personlige oplysninger skulle bl.a. bruges i relation til vores bankkonti.)

 

Tilbud på vej:

Svensk Matiné:
Reserver allerede nu søndag den 7. oktober sidst på dagen: Sopranen Ceilia Lindwall vil ikke kun underholde os, hun vil berige os med sin sang (hør hende på YouTube), Asger Thomsen vil sætte perspektiver på temaet om svensk kunst / kultur, og så serverer vi aftensmaden.
I får særskilt indbydelse i nær fremtid.

Tegnekursus:
Vi arbejder ihærdigt på at indbyde til et tegnekursus med Kasper Købke som instruktør i lighed med det, vi indbød til i foråret.
Kurset er afhængigt af, at vi kan skaffe midler udover egenbetalingen, og I hører fra os, når det er på plads.
Kurset vil blive den 3.11.2018 og er især rettet mod dem, der var på aprilkurset 2018, – og så kommer der måske et nyt begynderkursus i foråret 2019.

Sorø Kunstmuseum
Vi står over for at skulle planlægge en kør-selv-tur til Sorø Kunstmuseum, hvor det her til vinter vil være muligt at opleve værker fra Ordrupgaard, som p.t. er midlertidigt lukket.
Udstillingen bærer titlen “Guld og grønne skove” og viser malerier af bl.a. Hammershøi, Eckersberg, L.A. Ring, Th. Philipsen og Peter Hansen.

Plan for turen:
Dato:  Lørdag den 10. november 2018.
Ankomst til Sorø Kunstmuseum :  kl. 13.30
Omvisning:   kl. 13.30-14.30
Kaffe og kage efter rundvisningen:  kl. 14.30-15.15
Og så er der mulighed for at opleve museets udstillinger på egen hånd frem til kl. 16.00
Prisen er 175 kr., og turen gennemføres ved mindst  15 deltagere

Tilmelding senest 31. oktober til mig mp@snegom.com
(Betaling samtidig på foreningens konto:  MobilPay 50436, Bank: 2403 2551 638 920 )

Biennalen 2019:
Bestyrelsen har fastlagt datoerne for næste BIENNALE, den 7. i rækken, og det bliver i perioden 10.august til 31. august 2019

Stor sensommerhilsen fra kunstforeningens bestyrelse

Vivi Holm
Nyt pr. 5. aug. 2018:

Lotte Holde udstiller sine billeder i Domus Felix fra 31. august til 16. sep. 2018. Der er fernisering fredag den 31. aug. kl. 15-17.

Lone Doretty Holde – billedkunstner – siger om sig selv:

Jeg udtrykker mig i akrylmaleri, akvarel, pastelkridt, collage og blandform. Arbejder desuden i fedtsten, som er et fantastisk materiale.
Indholdet i mit billedunivers kredser ofte om kraften i naturen både på det fysiske og spirituelle plan. Mine billeder spænder fra det sarte lyriske til det ekspressive dynamiske. Jeg forholder mig eksperimenterende i min billedproces og er ikke bundet i form og materiale.
Udover arbejdet med kunsten danser jeg tango og er QiGong-instruktør.

Jeg har atelier i KunstSmedjen på Musicon, som har åbent dagligt kl. 12-16, Bagtæppet 8, 4000 Roskilde. Der er flere værker at se både skulpturer og billeder af forskellig slags. Gratis adgang. 

Kontakt mig gerne for en personlig aftale på 21 95 98 75 eller på mail lone.holde@gmail.com

Nyt pr. 30. juli. 2018:

Nyhedsbrev, august 2018:

Kære medlemmer af Lejre Kunstforening

Velkommen tilbage til en ny sæson i Lejre Kunstforening, hvor vi har tilrettelagt en række tilbud til jer, som I forhåbentlig vil slutte op om.

Kunstudstillinger:

Lørdag den 4. august kl. 12 har vi fernisering på en udstilling med værker af med Lotte Horne

og det er på Domus Felix.

Også i Domus Felix indbyder vi til fernisering fredag den 31. august kl. 15 med værker af Lone Holde.

På rådhuset i Allerslev udstiller Mette Lorenzen sine værker, og ferniseringen er torsdag den 16.8. kl. 16 – 17. Se presseteksten længere nede på denne side.

 

Udflugter / arrangementer:

Ta’ med på besøg til kunstværker i din ”baghave” eller i din lokale by.

Vi tager på heldagstur søndag den 9. september. På turen besøger vi ca. 15 kunstværker i de offentlige rum og gravsteder for kulturpersoner, der alle ligger i Lejre Kommune.

På turen vil følgende kunstnere og kulturpersoner blive omtalt:

Peter Brandes, Povl Søndergaard, Michael Martinu, Richard Mortensen, Bjørn Nørgaard, Martin Richard Olsen, Søren Schaarup, Poul Henningsen, Olaf Manske Andersen, Ole Christensen, Ingvar Cronhammar, Gitte Bjørn, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Jørn Hansen, Martin A. Hansen og Ole og Povl Søndergaard.

Turen begynder ved Lejre Museum på Orehøjvej. Her samles vi kl. 9.45 og fordeler os i de tilstedeværende, medbragte privatbiler. Da vi kører rundt i kortege kørsel, kan max. 5 biler deltage, hvilket betyder at omkring 20 personer kan deltage i turen. Undervejs på turen spiser vi den medbragte frokostpakke under ”primitive” former – afhængig af vind og vejr. Turen slutter af med besøg på den aktuelle kunstudstilling (Lone Holde) i Domus Felix i Lejre. Her serveres eftermiddagskaffe. Vi er retur ved Lejre Museum ca. kl. 16.30-17.00.

Din påklædning skal matche vejrudsigten, da vi skal opholde os udendørs det meste af tiden. Og tag godt fodtøj på, så du kan gå rundt på forskelligt underlag. Det er dog ikke en vandretur, da vi kører i biler fra sted til sted.

Turen er gratis, men individuel betaling kan komme på tale, hvis der etableres samkørsel.

Det er Lejre Kunstforening, der arrangerer turen, men gæster er meget velkommen. Turen kan fx bruges til at vise vores dejlige natur og kultur frem for familie og venner fra andre egne af landet.

Turens guide er Mogens Petersen (tidl. formand for kunstforeningen og for Lejre Kommunes Billedkunstråd). Mogens tager gerne imod forhåndstilmeldinger på mobil 40127280 eller e-post: mp@snegom.com Det er også ok bare at møde op på dagen kl. 9.45. 

 

Besøg i L.A. Rings hus i Brøndgade, Roskilde

Vi inviterer til en aften, hvor I kan opleve både L.A. Rings hus, men også være med på en byvandring på Sct. Jørgensbjerg, hvor vi kan opleve de motiver, Ring har ladet sig inspirere af.

Tid og sted:      Torsdag den 6. september 2018 kl.17.30 på Brøndgade 1, 4000 Roskilde

Program:          Besøg i L. A Rings hus, i Brøndgade med foredrag om maleren L. A.Ring og i tilknytning hertil en byvandring på Sct. Jørgensbjerg med udpegning af L. A. Ring motiver.

Deltagerpris 100 kr. incl. et glas vin.

Vi håber, at I vil med:

Tilmeldingen sker ved betaling af de 100 kr. til Aase Frimodt på enten mobilePay 50436 eller ved bankoverførsel, reg. nr. 2403, kontonummer 2551 638 920 samt en mail (sms eller andet) til Flemming Jensen fljvedfjorden@gmail.com

Tilmeldingsfristen er den 27. august.

Arrangementet er en kør-selv-tur, og det gennemføres ved minimum 10 tilmeldte deltagere.

 

Kommende arrangementer:

Vi er ved at tilrettelægge et søndagstilbud til jer, hvor programmet er Svensk Matiné. Det bliver søndag den 7.oktober sidst på eftermiddagen, og der kommer program ud.

Tegnekurset i april var så stor en succes, at en opfølgning blev efterspurgt, så det er vi nu ved at undersøge mulighederne for at gennemføre.

I et tidligere nyhedsbrev indbød vi til at udstille på Domus Felix i 2019.
Vi har fået så mange tilbagemeldinger, at årets ledige måneder ikke rækker, idet vi kun disponerer over udstillingsarealet på Domus Felix, når ”huset” ikke selv har udstillinger eller andet, som kræver vægplads.
I hører fra os inden udgangen af august.

Stor sommerhilsen fra bestyrelsen

Vivi Holm

 

En udstilling med spor af tilværelsens erfaringer

På rådhuset i Allerslev kan Mette Lorenzens stærke portrætbilleder opleves fra midten af august

 Lejre Kunstforening fortæller, at man blev fascineret af Mette Lorentzens værker ved at se hendes værker med de udtryksfulde ansigter og deres intense blik, som fastholder beskueren og ægger til forestillinger om de livshistorier, der måtte ligge bag de portrætteredes facade.

Kunstneren beretter selv, at hun henter sin inspiration i mødet med andre mennesker, som hver især og i varierende grad er bærere af spor af tilværelsens erfaringer. ”Jeg forsøger at afbilde særlige situationer i livet, – at skabe fortællinger om liv, der er eller har været, om de indre bevidste som de ubevidste følelser.”
Intentionen med Mette Lorentzens billeder er at frembringe en stemning i udtrykket, der understøtter den enkelte persons fortælling og derved invitere beskueren ind i et univers, der måske giver associationer til episoder i eget liv eller måske det liv, vi kun kender fra filmens verden eller fra forestillinger om det, vi ikke rummer i egen tilværelse.

”Det skønne ved det er, at vi alle ser med forskellige øjne og derfor oplever livet individuelt”, fortæller Mette Lorentzen videre, ”så den stemning eller historie, jeg gengiver i mine portrætter, opleves ikke altid af andre, som jeg opfatter den, og det giver nogle meget spændende og filosofiske samtaler, som jeg holder meget af.”

Der er mulighed for at møde kunstneren, når Lejre Kunstforening inviterer til fernisering torsdag den 16. august kl. 16 – 17 på rådhuset i Allerslev.
Men der er også mulighed for at opleve kunstnerens værker på “KunstVærket”, på Ledreborg allé 100 A, hvor Mette Lorentzen holder Fredagsbarer med forskellige indslag fra også andre kunstnere.

Vivi Holm, Lejre Kunstforening

 

Nyt pr. 8. juli 2018:

Lotte Horne udstiller i august i Lejre Kunstforeningen.
Der er fernisering lørdag den 4. august 2018 kl. 12-13 i Domus Felix.
Udstillingen varer til fredag den 31. august 2018.

Lotte Horne fortæller selv: Som skuespiller er man historiefortæller. Det samme opstår når jeg maler. Jeg maler ofte surreelle malerier præget af visuelle overraskelser – og med et fabulerende, drømmende indhold – i et fortryllet univers.

Ud fra min baggrund som skuespiller og instruktør kredser jeg om mennesket, og menneskelige relationer.

Pressecitater:   Kunstanmelder Tom Jørgensen udtaler bl.a. i ”101 kunstnere 013:

”Lotte Hornes billeder er gennemsyret af poesi. Af en visuel poesi, der jo mere man betragter den sætter sig, først på nethinden, siden i erindringen.

Det er billeder, man ikke sådan bliver færdig med lige med det samme, men kan vende    tilbage til igen og igen for at opdage nye detaljer og nye historier. Og det er vel en meget god opskrift på god kunst”.     

At male er for mig en anden måde at fortælle om livet på.                                                                               

Fra Lotte Hornes CV:
Født 1943 i Horsens. Ophold i Paris 1960-61.
Det Kongelige Teaters Elevskole fra 1963 til 1966.
Engageret til Det Kongelige Teater, fra 1966 til 1981. Derefter free lance på de fleste teatre i Danmark plus Film, Radio, TV. Undervisning. Videreuddannelse i New York, København og London. Seks teaterinstruktioner er det indtil videre blevet til, plus fjorten egne teateropsætninger.
Siden år 2005 har jeg taget maleriet op igen, og blev i løbet af kort tid fast på mange gallerier med gruppe og separatudstillinger.

Har udstillet i utrolig mange gallerier, såvel separat som i grupper – Separat -bl.a. Pialeh – Galleri Kellum -Galleri Claus C-Kbh. – og i Ålborg Galleri Deco -Brænderigården Horsens- Galleri Emmaus etc.

 

       

 

 

Nyt pr. 6. juni 2018:

Udstillingsmulighed i Domus Felix

Vores nyhedsbrev her i juni retter sig mod udstillingerne for 2019 i Domus Felix.

I forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse, har vi – efter at have sagt en stor tak til Mogens Petersen for hans indsats som kurator for Domus Felix-udstillingerne – nu besluttet, at det fra januar 2019 vil være Kaare R. Skou og undertegnede, Vivi Holm, der tilrettelægger udstillingerne.

Vi har et særdeles konstruktivt samarbejde med Domus Felix’s bestyrelse, som i sin enkelhed går ud på, at når der ikke er truffet andre aftaler, er det Lejre Kunstforening, som skaffer kunst på væggene.

Vi ved allerede, hvilke aftaler Domus Felix har truffet for 2019, og vi står så overfor at skulle lave aftaler om de mange ledige måneder.

Se derfor dette nyhedsbrev som en invitation til jer kunstnere om at udstille en måned på Domus Felix i 2019.

Vi forventer, at I hver især udstiller i både salen og foyeren / indgangsrummet (evt. også på den sorte væg i glasburet), men vi er også åbne for, om I finder to kunstnere sammen og deler pladsen mellem jer. Af hensyn til den øvrige brug af huset er der ikke mulighed for at udstille noget skulpturelt, der står på gulvet, men der kan godt stå mindre tredimensionale værker i vinduerne.

Vilkårene for udstillingerne er:

* I indgår en aftale med Kaare R. Skou og Vivi Holm om en udstilling, og vi i udvalget fastlægger i samarbejde med jer den konkrete udstillingsperiode.

* Kunstnerne står selv for evt. pressedækning, men udstillingsudvalget vil gerne være behjælpelig med kontakter. Kunstforeningen orienterer på vores hjemmeside og i nyhedsbreve om jeres udstilling, og

Domus Felix orienterer ligeledes på deres hjemmeside og på Face Book om de aktuelle udstillinger

* Etableringen af jeres udstilling tager I selv vare på, men vi har mulighed for at hjælpe jer med det praktiske. Vær her opmærksom på, at den høje stige formodentlig skal i brug, fordi ophængningssnorene med krogene ofte skal reguleres. (Huset har stiger i 3 højder til rådighed.)

* Lejre Kunstforening har ikke midler til at stå for en eventuel fernisering, så ønsker I en udstillingsåbning med et traktement, må det blive med selvfinansiering. Regn også med en udgift på ca. 300,- kr. til lokaleleje ved en sådan fernisering.

* Der vil være adgang til at se jeres udstilling, når der er arrangementer i huset. Se på hjemmesiden, som kan give et indblik i mangfoldigheden af aktiviteter og dermed, hvor meget jeres udstillinger vil blive set. www.domusfelix.dk/,

* I har som kunstnere mulighed for at sælge jeres værker, uden at Lejre Kunstforening eller Domus Felix skal have provision ved salget.

Vi kan allerede nu sige, at der ligger følgende bookinger for 2019: Januar: Lejre Kunstforening: gl. aftale med Kirsten Lyhne om udstilling Billedskolen udstiller de sidste dage i april Birgitte Langevad udstiller i juni Biennale i august (datoerne er ikke besluttet) QQ Textilkunst udstiller frem til 28.11., hvorefter der er en weekend med julemarked , – og derefter er december fri til udstilling

Kontakt os gerne pr. mail, hvis I er interesserede i at udstille på Domus Felix i Lejre i 2019.

Vi beder om, at I skriver til os begge, samt at I vedhæfter et eller to billeder af jeres værker.

Velkommen til samarbejdet

Lejre Kunstforening i samarbejde med Domus Felix

Kaare R. Skou og Vivi Holm

Kaare R. Skou: kask@newmail.dk

Vivi Holm: vh@pigespejder.dk

 

Nyt pr. 1. juni 2018:

Kære medlemmer i Lejre Kunstforening
I får her en sommerhilsen med informationer om de mange aktiviteter, vi vil indbyde jer til.

Rådhuset i Allerslev: Fernisering den 7.juni kl. 16 – 17
Kunstnergruppen AUM genesis har fernisering på rådhuset i Allerslev, og her viser gruppen, hvad den betegner som esoterisk kunst. Selv fortæller de, at kunstnergruppen fremstår som unikke i kunstnersammenhæng, idet den så vidt vides er den eneste forening, der i sin formålsparagraf beskæftiger sig med studiet af esoterisk billedskabelse; ordet betyder indre og henviser til en spiritualitet, en indre drivkraft, der flytter blikket fra opfattelsen af formen (: billedets umiddelbare motiv) til den bagvedliggende dynamik, som åbner sig ved fordybelsen i billedet. Og den ”tredje dimension” formidler kunstneren så til os via dels sit farvevalg dels sin billedkomposition, som afspejler transparente farver og bløde linjer.
(Udstillingen kan ses frem til begyndelsen af august).

Aftentur til L.A.Rings hus i Roskilde den 6. september kl. 17,30 Brøndgade 1, 4000 Roskilde
Aftenen omfatter et foredrag om L. A. Ring og en vandring på Sct. Jørgensberg (med guide), hvor vi ser  og hører om nogle af hans motiver.
Prisen er 100 kr., og vi byder på et glas vin.
Det er en kør-selv-tur, og af hensyn til økonomien vil der blive en tilmeldingsfrist.
Tag MEGET gerne naboen eller en anden med, så vi bliver mange til at dele oplevelserne.
(Der kommer særskilt invitation).

Vores Kunst i Lejre Kommune – heldagstur søndag den 9. september
På denne heldagstur kommer vi rundt i det meste af Lejre Kommune og ser på offentlige kunstværker og gravsteder for kulturpersoner. Turen tager udgangspunkt i Billedkunstrådets kunstguide og vi besøger ca. 15 steder, hvor vi hører fortællinger om kunstværket eller kulturpersonen. Bl.a. om Ole og Povl Søndergaard, Peter Brandes, Bjørn Nørgaard, Ole Christensen, Ingvar Cronhammar, Poul Henningsen, Martin A. Hansen, Richard Mortensen, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Søren Schaarup, Olaf Manske Andersen og Jørn Hansen.
(Mødetid, sted og praktiske oplysninger følger i en særskilt invitation, der sendes ud i august).

Svensk matiné den 7.oktober:
I lighed med ”for mange år siden” vil vi atter invitere til søndagsmatiné, og denne gang er temaet svensk. Asger Thomsen vil holde et foredrag med titlen ”Højdepunkter i svensk billedkunst”, og det bliver ledsaget af et stort billedshow.
Vi serverer et svensk inspireret aftensmåltid, hvorefter operasopran Cecilia Lindwall optræder med musikledsagelse. (På You Tube er det muligt at få en oplevelse af Cecilias formåen).
(Der kommer særskilt invitation). 

Siden sidst …………… og fremad:
Vi har afholdt tegnekursus i april måned med Kasper Købke som instruktør.
Det blev et brag af en succes, om jeg må udtrykke mig i talesprog.
Begejstringen hos deltagerne var så stor, at nogle har spurgt, om der ikke kunne komme et nyt kursus, så det håber vi på sigt at kunne indbyde jer til.

Vi har længe ønsket at udstille Aage Engelberts billeder, og det ser nu ud til at blive en realitet. Hvis det hele falder på plads, inviteres I til en firmaudstilling i en weekend og senere til en udstilling på rådhuset i Allerslev.

Rigtig god sommer
og på gensyn til nye kunstoplevelser

Vivi Holm
Nyt pr. 21. maj 2018:

En dybt sanselig billedverden på rådhuset i Allerslev

Lejre Kunstforening præsenterer fra den 7.juni og små tre måneder frem en udstilling på rådhuset i Allerslev med billeder fra kunstnergruppen AUMgenesis.
Helt centralt for AUMgenesis er farvekompositionerne, hvor netop fordybelse i farvernes virkning og deres sammensætning i bl.a. landskabsbilleder er med til at formidle en intensitet både hos den, der maler billedet, og hos den person, som oplever billedet.
Billedernes motiver spænder vidt over et bredt spektrum fra det, mange vil betegne som det genkendelige og så frem til de billeder, som AUMgenesis selv betegner som kosmiske landskaber.

Kunstnergruppen fremstår som unikke i kunstnersammenhæng, idet den så vidt vides er den eneste forening, der i sin formålsparagraf beskæftiger sig med studiet af esoterisk billedskabelse; ordet betyder indre og henviser til en spiritualitet, en indre drivkraft, der flytter blikket fra opfattelsen af formen (: billedets umiddelbare motiv) til den bagvedliggende dynamik, som åbner sig ved fordybelsen i billedet. Og den ”tredje dimension” formidler kunstneren så til os via dels sit farvevalg dels sin billedkomposition, som afspejler transparente farver og bløde linjer.

AUMgenesis har som forening fungeret siden år 2000, og vores lokale kunstnergruppe har været bredt ude med engagement i en række projekter, hvor nogle af de større har været Femern Bælt-projektet, men også et ”kunstruteprojekt” løbende fra Roskilde Domkirke i nord til Lübeck i syd er værd at fremhæve, ligesom vi altid kan opleve AUMgenesis ved kulturdagene og ved Lejre Kunstforenings biennale.

Fernisering den 7. juni kl. 16 – 17 på rådhuset i Allerslev

Vivi Holm
Lejre Kunstforening

 

De udstillede malerier er olie, akryl, og farveblyant.

                          

 

 

Nyt pr. 17. maj 2018:

   

Pressemeddelelse:

Fugle og landskaber – en akvareludstilling

Det er to gamle venner, der udstiller i Kulturhuset Domus Felix i Lejre fra 23. maj til 17. juni. Udstillingen kan ses ved ferniseringen søndag den 27. maj kl. 11-16, og ellers kun i forbindelse med offentlige arrangementer i Felix.

Udstillingen arrangeres i samarbejde med Lejre Kunstforening og Domus Felix.

Niels Jørgen Rasmussen og Sten Asbirk mødte hinanden første gang, da de var 13-14 år gamle. Det var en fælles interesse for naturen og især fuglene, der førte dem sammen, og sammen var de med til at stifte lokalafdelingen af Natur og Ungdom i Roskilde tilbage sidst i ´60-erne. Det blev til mange naturoplevelser og bestemte deres arbejdsliv.

NJR blev biologi- dansk- foto- og billedkunstlærer på Østervangsskolen i Roskilde, og SA blev biolog med fugle som speciale og har arbejdet i Naturstyrelsen med naturforvaltning. For 25 år siden ”opfandt” SA kuglefuglen i klare veldefinerede akvarelfarver og altid set i en kugleform. Han har malet kuglefugle fra det meste af verden. NJR fotograferer alt, men særligt fugle, men maler helst landskaber, både i akryl og akvarel og helst i den nærmeste omegn.

Begge er de med i Malergruppen Onsdagsmalerne som henholdsvis formand og næstformand og er aktive i mange udstillinger. Gruppens næste udstilling bliver en fællesudstilling i Galleri Farver Hammers Gård i Roskilde i september: ”Skjoldungernes Land – malernes nationalpark”. Og mon ikke der også kommer en fugl eller to og et par landskaber med her.

 

 

Nyt pr. 24. april 2018:

Indbydelse til fernisering på torsdag den 26. april kl. 16-18 i Domus Felix i Lejre.
Her åbner udstillingen med Gunnar Nielsens malerier og grafiske værker.
Udstillingen varer til og med den 21. maj.
Kunstneren Gunnar Nielsen er uddannet fra Skolen for Brugskunst, nu Danmarks Designskole, på linjen for tegning og grafik. Han fik sit gennembrud som kunstner med grafikserien “Rum med vindue” i 1980-81. Gunnar Nielsen har en passion for undervisning, som han har gjort i mere end 30 år. Talentmassen blandt unge er kæmpestor, og som underviser er det nemt at blive inspireret til sit eget, siger Gunnar Nielsen. “Jeg lader mig også i dag påvirke i mit maleri af unge menneskers ofte helt uimponerede aktiviteter i kulturlandskabet. “. Kunstneren er selv til stede ved ferniseringen, som er åben for alle og med gratis adgang. Udstillingen kan derefter ses i forbindelse med offentlige arrangementer i Domus Felix.
Hilsen Mogens (kurator) 

Nyt pr april 2018:

Udstillingen foregår i Allerslev Rådhus fra den 3. maj til og med den 31. maj 2018.  Der er fernisering torsdag den 3. maj 2018 kl. 17.00.

Charlotte Hjelholt skriver om sig selv:
Naturens underliggende struktur og iboende kræfter er ofte indfaldsvinkler til mine arbejder, hvor jeg både fokuserer på formen og dens opløsning.
Jeg arbejder med at fastholde øjebliksbilledet mellem de to poler:  Det faste og det flygtige – de uventede i det evigt gentagne.
Jeg ønsker at fange en stemning af livskraftens opståen ud af kaos og vildskab.  Et billede på, at det smukke og blide lever sideløbende med – og i kraft af – den rå urkraft.
Mine malerier rummer både flygtige farveskift og markante kontraster, og der er ofte arbejdet med mange underliggende lag, så en slags tidsaflejringer bygges op i processen.  Noget træder frem, andet går til grunde.
Mit arbejdsområde spænder vidt – fra ekspressive malede landskabsabstraktioner over figurative botaniske kompositioner til lette skulpturelle former, hvor min fasc ination af tekstile materialer og teknikker kommer i spil.
Charlotte Hjelholts hjemmeside er:  www.charlottehjelholt.dk.

 

 

Nyt pr marts 2018:

Kulturdagene 7.-22. april 2018: “En fortælling om…”

Lejre Kunstforening bidrager med 3 arrangementer under kulturdagene:

 1. Udstilling af Gunhild Rasmussens univers
 2. Tegnekursus for børn v/ Kasper Købke
 3. Heldagsudflugt til kunst i det offentlige rum i Lejre Kommune v/ Mogens Petersen

 

Den 3. april kl. 19-21 kan man i Domus Felix møde de aktuelle udstillende kunstnere Henrik Bruun og Jeppe Møller. Der er gratis adgang.

 

Gunhild Rasmussens udstilling “En fortælling om…” på Allerslev Rådhus

En tematisk sammenhængende billedfortælling.

Billederne hænger i en bestemt rækkefølge og leder dermed beskueren igennem en lille fortælling / historie. Under hvert billede er en lille tekst, der fortæller videre fra det foregående billede.
Fortællingen beskriver et livsforløb, via enkelte øjeblikke i livet, øjeblikke i barndom, ungdom, midt i livet og som ældre

Gunhild fortæller selv om udstillingen “En fortælling om …”:
En fortælling om indtryk og øjeblikke, og fortællingen begynder finurligt nok med: ægget eller hønen?
Indtryk, der lægger sig i sindet, og senere på lærredet, hvor de dukker op, først som store og glade farver.
Store farveområder, der krydser ind over- og snor sig imellem hinanden. Senere hen tager de form og udvikler sig til figurer.
Figurer eller stemninger, der har hver sin egen lille fortælling gemt inde bag ved.

Hvad du ser i malerierne afhænger at dig, der ser på dem. Forhåbentlig finder du en fortælling fra dig selv, eller tankerne ledes et sted hen, eller du oplever ganske enkelt en stemning.

Det kan således være en fortælling fra dit eget indre, eller du kan inspireres ved at læse mine små undertekster til billederne, der også kan være én af  fortællingerne. En fortælling om enkelte øjeblikke i livet, øjeblikke i barndom, ungdom, midt i livet og senere.

Lidt om mig :

Jeg elsker selve maleprocessen, legen med farver og legen med lyset.

Maleriet er min lille side beskæftigelse, som jeg virkeligt sætter højt.  Jeg har altid interesseret mig for tegning og maleri, og brugen af farver – masser af dejlige og livsglade farver. Det gør jeg også flittigt brug af i en del af mit arbejde ved at male motiverne, der ligger til grund for Hornbeer´s øletiketter. Dem kan du se på www.hornbeer.dk.  Her er de lidt mere sjove og humørfyldte, finurlige og ofte lidt mere naive figurer, der er på spil.  Det er en helt anden del af mit udtryk på lærredet, og det er sjovt at arbejde med så forskellige motiver og farver.

www.hornbeer.dk
Hornbeer er et familiejet gårdbryggeri, beliggende i det smukke Hornsherred og startet af Jørgen og Gunhild i 2008. Al udvikling af opskrifter, brygning, tapning og …

Mit galleri ligger sammesteds som bryggeriet, hvor jeg bor og arbejder, og det er åbent alle fredage 13-17, samt til vore åbent bryggeri og galleri arrangementer.

 

Tegnekursus for børn og forældre v/Kasper Købke

Eventyrligt tegnekursus for børn i alderen 8 til 11 år.

Kasper vil gerne vise børnene nogle seje tegnetricks samtidig med, at de tegner deres egen eventyrlige tegning.

Alle de spændende tegninger udstilles sidst på dagen.

Som en del af tegnekurset, vil Kasper kombinere tegneprocessen med højtlæsning af et af H.C. Andersen-eventyr,                                                                      og han vil vise nogle billeder og videoer fra sin egen tegneproces, således at børnene bliver klædt allerbedst på til selv at gå i gang.
Udover at vise forskellige tegneteknikker vil Kasper introducere sjove tegnelege og tegneøvelser, så dagen bliver en sjov oplevelse for børnene.

Til kurset vil Kasper medbringe alle de tegnematerialer, som  deltagerne skal bruge, og disse vil selvfølgelig være inkluderet i gebyret på 100 kr.
Dagen afvikles i Domus Felix lørdag den 14. april kl. 10-15.

Tilmelding senest 24. marts til Eva Hansen evakjha@gmail.com
Arrangeret i samarbejde mellem Lejre Kunstforening og Lejre Billedskole

 

Vores Kunst i Lejre Kommune 

– heldagstur søndag den 8. april

På denne heldagstur kommer vi rundt i det meste af Lejre Kommune og ser på offentlige kunstværker og gravsteder for kulturpersoner. Turen tager udgangspunkt i Billedkunstrådets kunstguide, der udkom i begyndelse af året. Vi skal besøge ca. 15 steder, hvor vi hører fortællinger om kunstværket eller kulturpersonen. Bl.a. om Ole og Povl Søndergaard, Peter Brandes, Bjørn Nørgaard, Ole Christensen, Ingvar Cronhammar, Poul Henningsen, Martin A. Hansen, Richard Mortensen, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Søren Schaarup, Olaf Manske Andersen og Jørn Hansen.

Mødetid og sted: Vi mødes kl. 9.45 på p-pladsen foran Lejre Museum i Gl. Lejre. Turen foregår i private biler og der organiseres samkørsel fra mødestedet. Turen foregår udendørs, så påklædning og fodtøj efter vejret anbefales. Medbring en frokostpakke og drikkevarer til eget forbrug. Turen slutter ca. kl. 17 og tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op.

Turguide: Mogens Petersen er turens guide og fortæller. Mogens er forhenværende formand for såvel Lejre Kunstforening som Lejre Kommunes Billedkunstråd. Han er nuværende medlem af Nationalparkrådet. Da dele af turen foregår inden for nationalparken fortæller Mogens også om nationalparkplanen. Yderligere oplysninger om turen så ring på mobil 40127280.

Arrangør: Lejre Kunstforening er arrangør, men turen er åben for alle, og den er gratis. Arrangementet er en del af programmet for Lejre Kulturdage 2018.

 

Nyt pr jan. 2018:

Fotoudstilling i Domus Felix

UDSTILLINGEN VISER ET UDVALG AF DE 330 FOTOS, DER I FORÅRET 2017 BLEV INDSENDT TIL FOTOKONKURRENCEN, DER BLEV UDSKREVET AF NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND.

UDSTILLINGEN VISES TIL OG MED TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018

TAG EN FOLDER MED HJEM OM NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND.

—–

Nyt pr jan. 2018:

En symfoni af tidens kunstneriske spor

Lejre Kunstforening har inviteret billedkunstnerne Ulla Borck og Henrik Høyer til at udstille på rådhuset i Allerslev med fernisering den 18. januar kl. 16.

”KUNST er KUNST” siger de to udstillere om deres værker, som spænder over en bred vifte af genrer, – fra det koloristiske med collagerelateret komposition til de fotografisk betagende og manende naturbilleder, hvor fotografierne fra Det Døde Hav med deres mangetonede farvespil fanger og fastholder blikket, og man tænker måske i sit stille sind som beskuer, om klimaforandringerne også vil fratage vores efterkommere den live-naturoplevelse.

Centralt for begge kunstnere er deres kredsen om begrebet livsforløb og dermed også livskredsløb. De er hver på deres måde inspireret af det uendelige i naturen, vi er omgivet af, og af det centrale i vores liv, af det, vi ikke kan forklare: det hellige, den naturkraft der er omkring os, og som vi uvægerligt bliver en del af.

Dette tilværelsessyn afspejles i valget af cirklen som element i Ulla Borcks collager, i hendes fotografier fra Israel, men også i Henrik Høyers grafiske værker, hvor der kan associeres til dimensionerne indre og ydre, sind og ”skind”, psyke og fremtoning. Lidt underfundigt i denne dualisme er her, at Henrik Høyer kombinerer figurative illustrationer med bagvedliggende tekstflader som en manifestation af vores verden, der er opbygget af den billedmængde, vi modtager rent elektronisk, men også mediernes enorme tekstformidling, som vi ser det på f.eks. Facebook.

Udstillingen kan opleves frem til den 22.3.

 

Vivi Holm

—–

Nyt pr jan. 2018:

”Hvad gør kunst på hospitaler?”

Tag med kunstforeningen på tur til KØS:

I takt med at de mange nye supersygehusbyggerier er igangsat i Danmark, er debatten om de økonomiske midler, der bør afsættes til kunst på hospitalerne højaktuel. KØS, Museet for Kunst i det Offentlig Rum, har ønsket at kvalificere debatten om kunst på sygehusene og tilrettelagt en udstilling, der præsenterer 23 nationale og internationale sygehusrelaterede kunstprojekter. På udstillingen kan man fx tage plads i den meditative togkupé for demente, høre den enorme rørklokke GONG, der udsender lyd, når en nyfødt kommer til verden, og træde indenfor i en fuldt rekonstrueret dobbeltsengstue farvesat af Poul Gernes. Udstillingen viser også realiserede kunstprojekter på sygehuse i Region Syddanmark og på den nybyggede fløj på Rigshospitalet.

På museet vises også Bjørn Nørgaards skitser 1:1 til Dronningens gobeliner. Hvis man møder mellem kl. 11-13.45, kan man selv besøge denne del af udstillingen.

Turen finder sted søndag den 4. februar 2018 Vi mødes i museet kl. 13.45. Rundvisningen begynder kl. 14.00. Rundvisningen er gratis, og der er også gratis adgang til museet denne dag fra kl. 11-17.

Efter besøget på KØS vil der for de interesserede blive aflagt besøg i byens legendariske Hugos Kælder, hvor vi nyder en kop kaffe eller en øl.

Vi ønsker en forhåndstilmelding til turen, der senest den 25. januar 2018 skal ske til Mogens Petersen, sms til mobil 40127280 eller email til mp@snegom.com. Man sørger selv for transporten til KØS, der ligger på Nørregade 29, i Køge. Evt. samkørsel kan aftales nærmere.

Hilsen Bestyrelsen

 

Nyt pr 5. jan. 2018:

INVITATION  til  at  udstille  på rådhuset i Allerslev i kulturdagene

 Godt nytår til jer alle i Lejre Kunstforening.
Bestyrelsen står i samarbejde med Lejre Kommune for udstillingerne hen over året på rådhuset i Allerslev. Vi har besluttet, at vi vil forsøge at etablere en udstilling, som belyser kulturdagenes tema:

”EN FORTÆLLING OM ….”

Mon nogle af jer kunne have lyst til at vise jeres billeder eller måske skulpturer i den periode?
Så vil vi meget gerne høre fra jer.
Helt konkret om udstillingen:

Den skal belyse temaet, og flere kunstnere kan evt. gå sammen om at etablere udstillingen.
Kulturdagene er fra den 7.4. til den 22.4 2018
Der er planlagt fernisering den 5.4. kl. 16 – 17.
Den foregående udstilling tages ned den 23.3., så er det påske, og derefter kan den nye udstilling hænges op.
Udstillingen skal tages ned først i uge 18.
Der er plads til 20 – 25 billeder, afhængigt af størrelsen.

Omkring udstillingen:

Lejre Kunstforening står for presseinformation: avisartikler i lokalblade samt i Dagbladet, info på Kultunaut / Oplev Lejre samt omtale på Lejre Kommunes officielle presseinformation.
Det forventes, at kunstneren / kunstnerne ved ferniseringen fortæller om udstillingen i relation til kulturdagstemaet.
Kunstnerne står selv for ophængning / nedtagningen af værkerne.
Der er ingen økonomiske aspekter i forbindelse med udstillingen.
Kontakt os, hvis du alene eller sammen med en anden kunstner vil udstille i kulturdagene.

Venlig hilsen og godt nytår

Eva Kjær Hansen                  Karin B. Dall                         Flemming Jensen

evakjeha@gmail.com              k.f.dall@privat.dk                    fljvedfjorden@gmail.com

Lukket for kommentarer