Hvordan blev vi til…

Lejre Kunstforenings historie

En gruppe aktive, kunstinteresserede borgere tog i efteråret 2003 initiativ til at danne Bramsnæs Kunstforening. Året før havde Bramsnæs Kommune åbnet det nybyggede hovedbibliotek i Kirke Hyllinge, med en ny gallerigang, der forbandt biblioteket med Kirke Hyllinge Skole.

Stiftende generalforsamling

Og initiativet fra de lokale borgere var provokeret af en udtalelse fra den daværende borgmester Flemming Jensen: ”Så har jeg da en forventning om, at denne gallerigang også bliver brugt til udstillinger”.

Kunstforeningens første udstilling fandt sted i foråret 2004 og i de følgende år blev det til flere udstillinger og flere arrangementer med musikalske og kulinariske indhold, der bl.a. blev afholdt i samarbejde med Skibby Kino.

 

ferniseringogforedragkirkehyllingeforaar2006chagallmatine20060128
I samme periode foregik der blandt folketingets partier forhandlinger om en ny struktur i det lokale og regionale administrative ”landskab”, som skulle få afgørende indflydelse på Bramsnæs Kunstforenings fremtid. Der blev i sommeren 2004 indgået en politisk aftale om, at kommunerne fremover skulle løse langt flere velfærdsopgaver, hvilket krævede større kommuner. De små kommuner skulle gøres større gennem sammenlægninger med andre kommuner. Da Bramsnæs Kommune var en lille landkommune, fandt den sammen med de to sydlige nabokommuner i Hvalsø og Lejre. Den nye store kommune blev etableret fra 2007 under navnet Lejre Kommune.
For bestyrelsen i Bramsnæs Kommune gav sammenlægningen en udfordring, der indebar, at foreningens vedtægter skulle ændres på mindst et punkt: En ændring af navnet på foreningens hjemmehørende kommune, der jo fremover var Lejre Kommune, uanset foreningens navn. Men da den siddende bestyrelse ønskede at kunstforeningen skulle være for alle borgere i den nye kommune, samt at foreningen ønskede et lige så tæt samarbejde med forvaltningen i den nye Lejre Kommune, som den havde haft med Bramsnæs Kommune, indkaldtes til en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter navnet blev ændret til Lejre Kunstforening.
Fra 2007 lagde den nyvalgte bestyrelse vægt på, at foreningen skulle markere sig med udstillinger og andre arrangementer rundt om i hele den nye kommune. Og da der lå kommunale kulturhuse i Hvalsø og Lejre, blev disse steder meget hurtigt inddraget i foreningens udstillingsplaner. Samtidig kunne foreningen udvide sine musikalske arrangementer, da disse kulturhuse rummede fortræffelige koncertsale. I 2014 åbnede Osted Kulturhus, som nu også indgår i kunstforeningens udstillingsplan. For bestyrelsen i Bramsnæs Kommune gav sammenlægningen en udfordring, der indebar, at foreningens vedtægter skulle ændres på mindst et punkt: En ændring af navnet på foreningens hjemmehørende kommune, der jo fremover var Lejre Kommune, uanset foreningens navn. Men da den siddende bestyrelse ønskede at kunstforeningen skulle være for alle borgere i den nye kommune, samt at foreningen ønskede et lige så tæt samarbejde med forvaltningen i den nye Lejre Kommune, som den havde haft med Bramsnæs Kommune, indkaldtes til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om en række ændringer i foreningens vedtægter, der også indebar et forslag om en ændring af foreningens navn til Lejre Kunstforening.
Siden sin begyndelse har kunstforeningen organiseret medlemmer, der ikke alene er interesseret i og holder af at se på kunst, men også medlemmer, der selv udfører kunst.

For denne gruppe af udøvende medlemmer har foreningen siden 2007 afholdt såkaldte biennaler, dvs. fælles udstillinger, der foregår i Kulturhuset Domus Felix i Lejre.

Biennale 2011

Biennale 2013

 

For de udøvende medlemmer har foreningen også tilbud om kvartalsudstillinger i lokale lægehuse og kommunale ældrecentre, hvor den enkelte kunstner kan arrangere sin egen udstilling.
Lejre Kunstforening samarbejder med flere andre lokale kulturaktører, fx Hvalsø Bio, DOF Bramsnæs Aftenskole, Lejre Kulturdage, Lejre Høstfestival, Lejre Historiske Forening, de tre kulturhuse, Lejrebibliotekerne samt Lejre Kommune. Kommunen har nedsat et Billedkunstråd, hvor foreningen har fået tildelt en fast plads i rådet.
Ud over udstillinger og musikarrangementer, holder Lejre Kunstforening også foredragsaftner, hvor kunstnere indbydes til at fortælle om deres kunst.

Udflugt til Operaen og Hofteateret 2006

Udflugt til Sydsjælland 2012

 

Og foreningen arrangerer også medlemsudflugter både inden for og uden for kommunens grænser, fx rundt om på Sjælland og Fyn, samt til København og Sverige.
I september 2013 fejrede foreningen sit 10 års jubilæum med en række arrangementer i september måned. I 2018 kan foreningen fejre 15 års jubilæum.
Mogens Petersen, formand (Marts 2015)

 

Formænd gennem tiderne

  1. Asger Thomsen 2003-2010
  2. Mogens Petersen 2010-2017
  3. Vivi Holm  2017-

Lukket for kommentarer.