6. Biennale

 

Lejre Kunstforening afholder, som ordet siger, biennale hvert andet år (ulige årstal). Næste biennale afholdes august 2019. Eneste betingelse for at deltage som udstiller er, at man er medlem af foreningen. Er man ikke medlem endnu, kan man udstille ved at melde sig ind. Flg. tekst omhandler den afviklede biennale 2017.

Retningslinjer for deltagelse i Lejre Kunstforenings 6. medlemsbiennale

INVITATION TIL AT DELTAGE I FORENINGENS 6. BIENNALE

  • Biennalens historie
  • Hvor og hvornår biennalen finder sted
  • Hvornår og hvordan man tilmelder sig
  • Åbningsdagen
  • Åbningstiderne
  • Hvornår biennalen slutter
  • Fællesplakat

BIENNALENS HISTORIE

Kunstforeningen arrangerede den første biennale i 2007. Siden er den afholdt hvert 2. år, så her i 2017 er vi nået til den 6. i rækken. Biennalen holdes i august og strækker sig over tre ugers udstillingsperiode. Enhver udøvende kunstner, der har tegnet medlemskab af kunstforeningen, kan deltage i biennalen, og antallet af udstillere plejer at ligge mellem 30-40 personer.

 

HVOR OG HVORNÅR FINDER BIENNALEN STED

Biennalen finder sted i Kulturhuset Domus Felix i Lejre. Udstillingsområdet er foyeren og salen. Vi råder over både vægge og gulv. Derfor er tre-dimensionale kunstværker også meget velkomne. Biennalen åbner lørdag den 5. august, og sidste åbningsdag er søndag den 27. august.

 

HVORNÅR OG HVORDAN TILMELDER MAN SIG

Man tilmelder sig ved personligt at møde op i Domus Felix enten søndag den 30. juli kl. 15-18 eller mandag den 31. juli kl. 16-19. Det er i orden at sende en stedfortræder, hvis ikke man selv har mulighed for at møde op på de nævnte tidspunkter. Ved tilmeldingen har man mulighed for at indlevere op til fire selvudførte værker. Ved indleveringen udfyldes en oplysningsseddel med medlemmets persondata, herunder evt. mobilpay, samt oplysning om titel og pris på hvert kunstværk. Et værk, der ikke er til salg kan også indleveres. Der opkræves en udstillingsafgift på 150 kr., uanset antallet af indleverede værker. Afgiften betales kontant ved indleveringen og dækker omkostningerne i forbindelse med biennalens afholdelse, dvs. omkostninger til lokaleleje, materialekøb i forbindelse med opsætningen af udstillingen, plakatfremstilling, fremstilling af udstillingskatalog og fernisering.

Blandt de indlevererede kunstværker sammensætter kuratorerne udstillingen således, at ethvert medlem, der har indleveret værker, er sikret, at minimum to af værkerne er med på udstillingen. Kuratorernes valg af værker og udstillingens sammensætning kan ikke ankes til bestyrelsen. Bestyrelsen har i år valgt kunstnerne Ulla Borck og Henrik Høyer som kuratorer.

Der kan sælges kunstværker fra biennalen. Kunstnerne fastsætter selv priserne, og et salg er kunstforeningen og Domus Felix uvedkommende. Solgte værker må først fjernes, når udstillingen er slut.

 

ÅBNINGSDAGEN

Biennalen åbner med et arrangement lørdag den 5. august kl. 11-13. Bestyrelsen arrangerer åbningen, og sørger for meddelelser til lokalpressen, samt annoncering på foreningens hjemmeside og facebook. Udstillerne er velkommen til også selv at annoncere udstillingen samt invitere familie og venner til ferniseringen. Der er naturligvis gratis adgang til åbningen.

 

ÅBNINGSTIDEN

På åbningsdagen er udstillingen åben til kl. 15. Derefter er udstillingen igen åben for besøgende søndag den 6. august kl. 13-16 samt de følgende tre weekender: fredag kl. 16-19, lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 13-16. Sidste åbningsdag er søndag den 27. august. Alle dage er der gratis adgang.

I åbningstiden er udstillingen bemandet med kustoder. Alle medlemmer af foreningen kan tilmelde sig som kustode. Vagterne opdeles i moduler á 3 timer. Der er således i alt 14 moduler at fordele, og det er bedst med to kustoder i hvert modul, så de også kan holde hinanden med selskab. Dvs. der skal optimalt bruges 28 kustodevagter. Man må gerne tilmelde sig flere moduler. Tilmelding som kustode modtages allerede nu og det skal ske til Mogens Petersen, mobil 4012 7280 eller mp@snegom.com

 

HVORNÅR SLUTTER BEINNALEN

Sidste åbningsdag er søndag den 27. august. Når udstillingen slutter kl. 16, skal man hente sine udstillede værker. Afhentningen kan også ske mandag den 28. august kl. 16-18. Denne dag kl. 18 forventes alle de udstillede kunstværker at være afhentet.

 

FÆLLESPLAKAT

Vi fremstiller en fællesplakat for den 6. biennalen. Hvis du påtænker, at deltage i biennalen, må du meget gerne sende os en fil med et foto af et kunstværk, som du forventer at indlevere. Blandt de modtagne filer, udvælger Ove, der er vores plakat-mand, billeder til en collage, der vil pryde den fælles udstillingsplakat. Send filen til Ove, hoirupp@gmail.com senest den 31. maj. Din indsendte fil gælder ikke som en tilmelding til den 6. biennale.

 

 

Lukket for kommentarer