8. Biennale

8. Biennale

13. august – 5. september 2021 i Felix, Lejre

Indlevering og udlevering af værker

Indlevering

Der kan højest indleveres fire værker af hvert udstillende medlem. Kurator kan ikke også være udstiller. Kunstforeningen beder om, at man så vidt muligt kun indleverer værker, der er mindre end to år gamle eller ikke har været udstillet på biennalen tidligere.

Ethvert medlem, der indleverer værker til biennalen, er berettiget til at få mindst to værker udstillet. Er der tale om værker af en betydelig størrelse kan udstillingsudvalget i samarbejde med kurator undtagelsesvis bestemme, at kun et enkelt værk udstilles. Det er kurator Kirsten Fagerli assisteret af Gunhild Rasmussen, der tager stilling til, hvilke værker, der skal udstilles og på hvilken måde.

Udstillende medlemmer af kunstforeningen udfylder ved værkernes aflevering en tilmeldingsblanket, der blandt andet danner grundlag for fremstillingen af udstillingskataloget. Værkerne kan indleveres på Domus Felix, Bygaden, 4320 Lejre fredag den 6. august 2021 kl. 16.00-17.30 og søndag den 8. august 2021 kl. 16.00-17.30 eller efter aftale med Kaare R. Skou tlf. 29260414. 

Ved afleveringen forsyner kunstforeningen blanketten med et udstillernummer og bogstaverne A., B., C. og D. for de afleverede værker. På værkets bagside eller på et andet hensigtsmæssigt sted sættes samtidig en label med udstillernummer og værkets bogstav. På blanketten noteres for hvert værk om det er udstillet (U) eller hensat i depot i Glasburet (D). Af sikkerhedsgrunde anbefales det, at udstilleren har forsynet sine værker med sit navn.

Ved afleveringen opkræves et kontant gebyr på 150 kroner for de første to værker, 200 kroner for tre værker og 250 kroner for fire værker. For værker som for eksempel smykker, der består af mange mindre enkeltdele betales 250 kroner.

Alle blanketter opbevares samlet under udstillingen. Ethvert salg af værker er kunstforeningen udvedkommende, men udstillere er orienteret om og indforstået med, at eventuelle købere får udleveret oplysningerne på tilmeldingsblanketten.

Udlevering

Under udstillingen kan de ikke-udstillede værker afhentes ved henvendelse til kustoden. Der kvitteres på tilmeldingsblanketten ved udleveringen.

Efter biennalens slutning lørdag den 5. september 2021 kl. 17.00 kan de udstillede og ikke-udstillede værker mod kvittering på tilmeldingsblanketten afhentes af udstillerne i Domus Felix søndag den 5. september 2021 kl. 17.00-18.00 og mandag den 6. september 2021 kl. 10.00-13.00 eller efter aftale med Kaare R. Skou tlf. 29260414.

Biennaleudvalget.

Lukket for kommentarer.